CS

CLO (NEPŘETRŽITÝ LÚMENOVÝ VÝSTUP) A NOČNÍ TLUMENÍ

CLO (nepřetržitý lúmenový výstup)

Světelný výstup LED modulu se během jeho životnosti přirozeně zmenšuje, což znamená, že maximální možný jas LED je vyšší, když je světlo nové, než po 10k nebo 100k hodinách provozu. Účinnost samotného LED světla se v průběhu času přirozeně sníží, protože i když zůstane vstupní proud stejný, lúmenový výstup LED modulu se časem zmenší, což bude mít za následek méně světla při stejné spotřebované energii.

CLO (nepřetržitý lúmenový výstup) překonává toto omezení provozováním svítidla nejprve při menším proudu a následným zvýšením výstupního proudu podle poklesu lúmenového výstupu. To nejen zajišťuje stabilní osvětlení, ale taky šetří energii a zvyšuje životnost LED světel.

Na dosažení nepřetržitého světelného výstupu modulu ukládá LED driver provozní hodiny LED modulu, napájí LED světlo menší hodnotou než maximálním jmenovitým lúmenovým výstupem a časem zvýší výstupní proud jako odpověď na přirozené snížení lúmenového výstupu v důsledku opotřebení.

Výhody CLO zahrnují:

   • Šetření energie a nákladů
   • Delší životnost LED modulu
   • Stálé lúmenové úrovně a teplota barvy během životního cyklu svítidla
   • Zlepšené údržbové intervaly díky lepšímu spravování LED modulů

Noční tlumení

Noční tlumení svítidel je jednoduchým a praktickým způsobem šetření energie a zvýšení životnosti osvětlení bez potřeby zavedení sofistikovaného ovládacího systému nebo snížení bezpečnosti a zabezpečení, které vnější svítidlo poskytuje, jeho úplným vypnutím.

Automatické tlumení probíhá prostřednictvím integrovaného časovače (ne hodinek s aktuálním časem). K dispozici je maximálně pět nezávislých tlumících úrovní, které můžou být provozovány v jednom cyklu (provozní doba) a lze je nastavit podle ročních období. Po jejich kalibraci se od klienta ani výrobce nevyžadují žádné další zásahy.

Příklad: Klient musí tlumení zapínat a vypínat 1 den (pokud možné 3 po sobě následující dny) na nastavení provozního času a Midpoint. A tlumící scéna, která byla nastavena ve výrobě, se při této kalibraci aktivuje automaticky na další den.
*Limit je 5 nezávislých úrovní tlumení.

K dispozici je několik nočních tlumících možností, včetně standardních a přizpůsobitelných řešení podle konkrétního projektu.

LIGMAN standardní možnosti

► DA1 – CLO s DALI
► DA2 – CLO se 100% nočním tlumením na 6 hodin, následně 50% na 6 hodin*.
► DA3 – CLO se 100% nočním tlumením na 4 hodiny, následně 50% na 8 hodin*.

Výpočet nočního tlumení při 12-hodinové provozní době a definice „Midpoint“:


Provozní doba

  • Na nastavení provozní doby na 12 hodin musí klient zapnout světlo a nechat ho zapnuté 12 hodin 3 noci po sobě.
  • Driver si zapamatuje celkovou provozní dobu 12 hodin.
  • Ve driveru se nenacházejí žádné vnitřní hodinky. Čas bude počítat od zapnutí po vypnutí.
  • Některé modely dokážou pracovat po 1 cyklu zapnutí a vypnutí, jiné potřebují na správný provoz uložit data za 3 dny.
  • LIGMAN bude tyto informace sdílet s klientem.

Midpioint

  • Následně driver rozdělí provozní dobu na polovici a definuje Midpoint. Tlumící program se spustí před a po Midpoint.
  • Níže uvedený obrázek byl připraven při 12-hodinové provozní době od 18:00 do 6:00.
  • V příkladech níže odpovídá Midpoint půlnoci (00:00)

DA1 – CLO s DALI

Tato možnost umožňuje ovládání systému osvětlení přes DALI. Tímto způsobem ušetříte energii a prodloužíte životnost díky CLO.
Jelikož tato možnost nezahrnuje automatické noční tlumení, každé tlumení bude spravováno ovládacím systémem DALI.

DA2 – CLO se 100% nočním tlumením na 6 hodin (do Midpoint), následně 50% na 6 hodin (do konce provozní doby)

Standardní možnost DA2

DA3 – CLO se 100% nočním tlumením na 4 hodiny (do 2 hodin před Midpoint), následně 50% na 8 hodin (do konce provozní doby)

Standardní možnost DA3

Vlastní možnosti nastavení

► Továrenská nastavení výběrem standardní možnosti (DA1 / DA2 / DA3).
► Továrenská nastavení na žádost zákazníka.
► Tady je omezením 5 nezávislých úrovní tlumení.
► Použivatel může vykonat reset na místě skrz „Rozhraní“, které lze připojit k „Driveru“.
► LIGMAN NEPRODÁVÁ toto rozhraní. Klienti si ho můžou zakoupit. LIGMAN poskytne informace o typu driveru použitém v daném modelu.

Příklady „Rozhraní“: (závisí od pásma driveru)

BILLUND teď s CLO a nočním tlumením

Pouliční a oblastní svítidla BILLUND od společnosti LIGMAN jsou robustní a spolehlivou rodinou svítidel, která poskytuje vysoký výkon i udržitelný provoz s použitím nejmodernějších světelných inovací.

Existující výhody BILLUND zahrnují použití technologie LIGMAN MicroVos pro specifickou optiku na míru, ovládání jasu certifikované Mezinárodní asociací tmavé oblohy a inkorporace Internet of Things (IoT) prostřednictvím LIGMAN LIGHTCONNECT pro nadčasový přístup k ovládání osvětlení a optimalizaci.

Nejnovější výhoda, kterou BILLUND teď nabízí, je CLO a noční tlumení. Tyto jedinečné technologie snižují spotřebu energie a zároveň zvyšují životnost osvětlení.