CS

ÚVOD O DALI

Co je DALI?

Bloková schéma systému DALI

Digitální adresovatelné světelné rozhraní (Digital Addressable Lighting Interface (DALI)) je digitální sériový ovládací protokol pro osvětlení architektury.
Norma vztahující se na DALI: IEC 60929.

Funguje pomocí 2-drátové komunikační sběrnice. (Příkaz/Údaje) taky napájí zařízení DALI proudem s napětím přibližně 16 V, když nedochází ke komunikaci. Centrum příkazů sběrnice DALI poskytuje zařízení na ovládání, konfiguraci a řešení problému s produktem.

Rozdíly mezi DALI1 a DALI a interoperabilita

DALI-2 je označení nejnovější verze DALI protokolu v souladu s IEC 62386. Byl refaktorován na konci roku 2014 pro usnadnění používání a vylepšení.
Mnohé z vylepšení zahrnují přidání nových příkazů a funkcí. Jednou z nejdůležitějších změn v DALI-2 je přidání ovládacího zařízení. (včetně ovladačů aplikace a vstupných zařízení), které nejsou součástí původní verze DALI.

Rozdíly mezi DALI DT6 a DT8 a funkcionalita

DT6 driver, kanál s jednou adresou, používá jednu adresu na ztlumení teploty barvy a druhou adresu na ztlumení intenzity s podporou pro protokol DALI 102
a DALI 207. DT8 drivery, vícecestní kanály s jednou adresou, používají jednu adresu na úpravu teploty bílé barvy. Je kompatibilní s DT6 a podporuje protokol DALI 209.

Topologie zapojení DALI DT6

Topologie zapojení DALI DT8

Omezení systému DALI, o kterých je třeba vědět.

Obecné požadavky DALI

► Pouze 64 předřadníků na DALI sběrnici (rozhraní)
► Pouze 16 skupin na rozhraní
► Pouze 16 scén na rozhraní
► Konfigurace předřadníků (včetně adresy), skupin a scén je nahrána a uložená v samotných předřadnících
► DALI sběrnice bez topologie funguje na velmi nízkých bitových rychlostech
► Na příkazech založený protokol, předřadníky vykonávají postupné snižování intenzity a udržují úrovně
► Povoleny jsou pouze jistá diskrétní hodnoty snižování intenzity

Výsledkem je, že DALI protokol není vhodný na renderování efektů a médií, programování je omezeno výlučně na vyvolávání úrovní osvětlení přes Nastavit úroveň a Předvolby DALI scén.

DALI kabel

► Maximální vzdálenost: 300 m
► Minimální tloušťka: 1,5 mm2
► Dvojdrátový systém
► Maximální počet zařízení: 64
► Polarita – žádná
► Sériová komunikace
► Signální rychlost: 1200 baud
► Sériová data: 8 bitů, 1 start bit, 4 stop bity
► Manchester kódování

DALI PSU

► DALI napětí: 9,5 V – 22,5 V jmenovité napětí: 16 V
► Maximální přípustný pokles napětí: 2 V
► Maximální dodávaný proud: 250 mA  
► Mělo by být využito pouze 75% energie dodávané DALI, a pokud sběrnice DALI napájí mnoho DALI zařízení, doporučuje se spotřeba pouze 50% energie
     za účelem zachování bezpečí zařízení.