CS

Instalační pokyny pro zapuštěná svítidla

1. Při zapuštěném svítidle lze připojit v sérii více zařízení k jednomu driveru. Prosím, před připojením zkontrolujte specifikace driveru, aby odpovídaly počtu svítidel.

2. Zapouštěcí skřínka musí být nainstalována na rovném povrchu, aby se zabránilo nahromadění vody nebo vzniku nebezpečí uklouznutí.

3. Na místě instalace připojte k zapouštěcí skřínce odvodní potrubí s průměrem >16 mm, abyste předešli zaplavení vodou. Zapuštěné svítidlo má rating IP67 a odolá pouze krátkému kontaktu s vodou.

Odvodní kanál s průměrem >16 mm

4. Převlečte kabel přes kabelový kanál. 30-50 cm kabelu ponechte na údržbu.

Prosím, zkontrolujte koncovku kabelu dodaného výrobcem

5. Po instalaci zapuštěného svítidla se zapouštěcí skřínkou odvlhčete zapuštěné svítidlo zevnitř tak, že zapnete světlo na 30 minut, a pak okamžitě složíte skleněné části. (V případě zapuštěného svítidla, kde si instalace vyžaduje složení komponentů)

6. Před instalací skleněného komponentu musí být silikonové těsnění okolo montážní oblasti vyčištěno, aby prach a skvrny nesnížili jmenovitou ochranou vůči vniknutí.

7. V případě zapojení více zařízení – lze zvýšit na 2PG, no před pokračováním kontaktujte technickou službu LIGMAN.

8. Vnější bod připojení musí být spojen výlučně s konektorem IP67 nebo IP68. Prosím, nepoužívejte ochranní pásku na kabel ani neaplikujte silikon na bod připojení, protože může snížit jmenovitou ochranu před vniknutím a snížit životnost montáže.

VAROVÁNÍ

  • Prosím, respektujte rozměry betonové skřínky a montujte na rovný povrch.
   Zapuštěné svítidlo musí být nainstalována na rovném povrchu, aby se zabránilo nahromadění vody nebo vzniku nebezpečí uklouznutí.
  • Prosím, zvolte nejvhodnější velikost kabelu.
   Prosím, používejte kabel takové velikosti, která odpovídá velikosti konektoru.

      Prosím, používejte kabel takové velikosti, která odpovídá kanálu zapouštěcí skřínky.

  • Prosím, kabel uchovávejte v betonové skřínce
   Prosím, kabel uchovávejte v betonové skřínce ,abyste předešli způsobení nehody, která by mohla vést k poškození svítidla.