CS

Technologie LED

LIGMAN používá silné LED a Chip-on-Boardy LED (COB). To poskytuje koncovému uživateli výhodu díky získání nejvyšší hodnoty svítivosti a nejvhodnější světelný pohon pro aplikaci. Vysoká kvalita LED, dodávaných ve svítidlech LIGMAN ve spojení s nejúčinnější čočkou a optickými systémy poskytne největší distribuční šíři na trhu.

Lens Optic HDR Sharp All
Multi LEDs Light Engine
COB LED

Distribuce osvětlení
LIGMAN poskytuje širokou škálu optické distribuce světla, vhodné pro všechny aplikace osvětlení pokud se týká architektury, silnic nebo ploch, například, VN: velmi úzký, N: úzký paprsek, M: střední paprsek, W: široký paprsek, VW: velmi široký paprsek, E: eliptický paprsek, plus typy II, III, IV a ME klasifikace podle IESNA/EN.

Distribuční typ I (T1)
Typ I distribuuje velmi přímočarý tvar. Je to optimální volba na osvětlení jedno nebo dvouproudových vozovek, chodníků nebo stezek. S preferovanou boční šířkou 15 stupňů je vhodný pro osvětlení ulic nebo cest, které mají až 2-násobní šířku montážní výšky.

Distribuční typ II (T2)
Ideální pro osvětlení širších chodníků, vstupů, krajnic, cyklostezek a jiných dlouhých a úzkých prostor. Hodí se pro umístění v blízkosti okraje silnice, přibližně 1,15 MH. Polovina maximální stopy kandely na okraji ulice je vyšší než 1 MH LRL, ale ne vyšší než 1,75 MH LRL.

Distribuční typ III (T3)
Ideální na osvětlení silnic, parkovišť a jiných prostor. Polovina maximální stopy kandely na straně ulice je vyšší než 1,75 MH LRL, ale ne vyšší než 2,75 MH LRL.

Distribuční typ IV (T4)
Navržen speciálně pro montování na zeď nebo pro plošné aplikace a pro osvětlení obvodu parkovacích ploch. Polovina maximální stopy kandely na straně ulice je vyšší než 2,75 MH LRLMH LRL.

Distribuční typ V (T5)
Typ V distribuuje kruhový vzor (existuje také typ VS, který vytváří čtvercové rozdělení s definovaným úhlem). Se stejným rozložením ve všech bočních úhlech je ideální pro obecné osvětlení oblasti – ideální volba, pokud hledáte osvětlení pro parkovací místa nebo křižovatky.

Distribuční typ ME
Pro motorizovaná vozidla na dopravních cestách. Některé země používají třídy ME, od ME1 do ME6, s tím, že ME1 splňuje nejpřísnější požadavky. Pro vlhké pouliční podmínky nabízíme třídy MEW od MEW1 do MEW6.

Distribuční typ SCL
Typ II/III (dlouhý) paprsku pro velmi širokou vzdálenost mezi sloupy. Ideální pro cesty pro chodce nebo rezidenční cesty. EN13201 P-třídy.

MH= montážní výška
LRL= Délkové uliční linie, běží podél silnice.

Velmi úzký paprsek (VN)
Úzký paprsek (N)
Střední paprsek (M)
Široký paprsek (W)
Eliptický paprsek (E)

Spektrum LED
LED ve svítidlech LIGMAN poskytují možnosti od neutrální bílé (W40, 4000K), teplé bílé (W30, 3000K) a extra teplé (W27, 2700K). Některá svítidla nabízejí laditelnou bílou (2700K do 6500K) nebo RGBW (Červená, Zelená, Modrá, Bílá) zdroje, které mění barvu. LED nevyzařují UV ani IR záření a mají velmi nízkou hodnotu blednutí barev ve srovnání s běžnými lampami.

LED barevné renderování
Index renderování barev (CRI nebo Ra) je standardní způsob jak dobře světelný zdroj reprodukuje barvu objektu ve srovnání se standardním referenčním (wolframovým) světlem. Hodnota indexu se vypočítává z toho, jak dobře testovaný světelný zdroj reprodukuje barvy standardních 8 pastelových odstínů. Obecně platí, že LED svítidla mají renderovací index mezi 80 a 90, což je považováno za dobré, hodnota mezi 90 a 100 je považována za vynikající.

LIGMAN poskytuje svítidla s testovanou CRI hodnotou >80 obecně pro vnitřní osvětlení jako standard, nicméně hodnota CRI >90 je volitelná na
                                               vyžádání.

LED barevná odchylka
SDCM je zkratka která znamená Standardní odchylku v barvách a má stejný význam jako „elipsa MacAdam“. Hodnota SDCM, definována z experimentů s vizuálním odpovídáním barev, ukazuje standardní odchylku variace rozlišování barev ze specifického centra na xy ose diagramu chromaticity na základě ANSI inženýra Davise Lewise MacAdama. Zvyšování velikosti elipsy může klasifikovat maximální barevnou odchylku světelných zdrojů, což se nazývá MacAdamova elipsa určitá velikost kroku SDCM.

LIGMAN používá silné LED a Chip-on-Board LED (COB) s 3 SDCM (nebo 3-krokovými MacAdam elipsami) jako standard, vhodný pro většinu
                                               aplikací venku i uvnitř.

POWER Information

LED údržba osvětlení
V LIGMAN navrhujeme naše vlastní LED světla, aby byla zajištěna tepelná rovnováha našich svítidel pod kritickou teplotní škálou a správně aplikujeme optimální přívodní proud a provozní podmínky pro zajištění maximálního světelného výkonu spolu s dlouhou životností LED svítidel.

Publikujeme hodnoty L90/B10, L80/B10 a L80/B50 pro celou nabídku našich LED produktů, které indikují očekávanou životnost používaných LED. Například hodnocená životnost L90/B10 do 60 000 hodin znamená, se od LED očekává světelný výkon nad 90 % po 60 000 hodinách. Dále je zde indikováno, že pouze 10 % LED nedosáhne 90 % svého originálního toku světla po 60 000 hodinách. 

TM-30-15 (nejnovější)
TM-30-15 je nejnovější způsob, který převzala Asociace inženýrů osvětlení v Severní Americe pro kvantifikace vlastností renderování barev světelných zdrojů, tyto výsledky rozlišují jak věrnost barvě a gamutu a poskytují mnohem srozumitelnější rámec pro lepší interpretaci posunu barvy a nádechu, spojených se světelnými zdroji ve srovnání se standardní metodou hodnocení Ra.

Za účelem použití nové metody a dodržení požadavků trhu, LIGMAN nyní poskytuje zprávu o hodnotách TM-30-15 stejně jako CIE Ra a CIE R9 u všech svých svítidel.