CS

Distribuce osvětlení

LIGMAN poskytuje širokou škálu optické distribuce světla, vhodné pro všechny aplikace osvětlení pokud se týká architektury, silnic nebo ploch, například, VN: velmi úzký, N: úzký paprsek, M: střední paprsek, W: široký paprsek, VW: velmi široký paprsek, E: eliptický paprsek, plus typy II, III, IV a ME klasifikace podle IESNA/EN.

Distribuční typ I (T1)
Typ I distribuuje velmi přímočarý tvar. Je to optimální volba na osvětlení jedno nebo dvouproudových vozovek, chodníků nebo stezek. S preferovanou boční šířkou 15 stupňů je vhodný pro osvětlení ulic nebo cest, které mají až 2-násobní šířku montážní výšky.

Distribuční typ II (T2)
Ideální pro osvětlení širších chodníků, vstupů, krajnic, cyklostezek a jiných dlouhých a úzkých prostor. Hodí se pro umístění v blízkosti okraje silnice, přibližně 1,15 MH. Polovina maximální stopy kandely na okraji ulice je vyšší než 1 MH LRL, ale ne vyšší než 1,75 MH LRL.

Distribuční typ III (T3)
Ideální na osvětlení silnic, parkovišť a jiných prostor. Polovina maximální stopy kandely na straně ulice je vyšší než 1,75 MH LRL, ale ne vyšší než 2,75 MH LRL.

Distribuční typ IV (T4)
Navržen speciálně pro montování na zeď nebo pro plošné aplikace a pro osvětlení obvodu parkovacích ploch. Polovina maximální stopy kandely na straně ulice je vyšší než 2,75 MH LRLMH LRL.

Distribuční typ V (T5)
Typ V distribuuje kruhový vzor (existuje také typ VS, který vytváří čtvercové rozdělení s definovaným úhlem). Se stejným rozložením ve všech bočních úhlech je ideální pro obecné osvětlení oblasti – ideální volba, pokud hledáte osvětlení pro parkovací místa nebo křižovatky.

Distribuční typ ME
Pro motorizovaná vozidla na dopravních cestách. Některé země používají třídy ME, od ME1 do ME6, s tím, že ME1 splňuje nejpřísnější požadavky. Pro vlhké pouliční podmínky nabízíme třídy MEW od MEW1 do MEW6.

Distribuční typ SCL

Typ II/III (dlouhý) paprsku pro velmi širokou vzdálenost mezi sloupy. Ideální pro cesty pro chodce nebo rezidenční cesty. EN13201 P-třídy.

MH= montážní výška
LRL= Délkové uliční linie, běží podél silnice.

Velmi úzký paprsek (VN)
Úzký paprsek (N)
Střední paprsek (M)
Široký paprsek (W)
Eliptický paprsek (E)