CS

METÓDY OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

Analogové ovládání

0-10 V
0-10 V tlumení řídí intenzitu světla nastavením DC napětí, které je dodáváno svítidlům, na hodnotu z rozmezí od 0 V do 10 V.

Výhody

    • Systém osvětlení je jednoduchý na pochopení.
    • Vhodný na ovládání LED světel.

Poznámka:

    • Řídící signál je DC napětí, jež se pohybuje mezi 0 a 10 volty.
    • Světelný výstup 100% při 10 V a 0% při 0 V.

1–10 V
1-10 V tlumení řídí intenzitu světla nastavením DC napětí, které je dodáváno svítidlům, na hodnotu z rozmezí od 1 V do 10 V.

Výhody

    • Systém osvětlení je jednoduchý na pochopení.
    • Vhodný na ovládání LED světel.

Poznámka:

    • Řídící signál je DC napětí, jež se pohybuje mezi 1 a 10 volty.
    • Světelný výstup 100% při 10 V a 10% při 1 V.

PWM (Modulace pulsové šířky)
PWM se používá na ovládání výstupního napětí konvertoru modulováním pulsové šířky výstupní vlny.

Výhody

    • Nízká spotřeba energie.
    • Účinnost až do 90%.
    • Snadné oddělení signálu.
    • Nízké zahřívání při práci.
    • Nižší hluková interference.
    • Schopnost odolat vysokému výkonu.
    • Menší potřeba kvalitního filtru.
    • Značné snížení celkového harmonického rušení zatěžovacího proudu.
    • Amplitudu a frekvenci lze ovládat poměrně nezávisle.
    • Nevyžaduje se synchronizace mezi vysílačem a přijímačem.

Poznámka:

    • PWM rychlost je 50-90 Hz (50 f/s).
    • Při zaznamenávání videa uvidíte přeblikávání.

TRIAC (Triode AC přepínač)
TRIAC je nejběžnější polovodičové zařízení na přepínaní a ovládání výkonu AC systémů, jelikož Triac lze „ZAPNOUT“ buď pozitivním nebo negativním Gate pulzem, nehledě na polaritu AC zdroje v daném čase.by either a positive or negative Gate pulse, regardless of the polarity of the AC supply at that time.

Výhody

    • Možnost používat s 230 V.
    • Přepínaní mezi a ovládání AC systémů.
    • Lze aktivovat pozitivní nebo negativní polaritou gate pulzů.
    • Vyžaduje si pouze jeden mírně větší tepelní rezervoár, zatímco SCR (křemíkový řízený usměrňovač) si vyžaduje dva tepelné rezervoáry menší velikosti. of a smaller size.
    • Na ochranu si vyžaduje jednu pojistku.
    • Bezpečné selhání v obou směrech je možné, ale ochrana SCR (křemíkový řízený usměrňovač) by měla být zprostředkována paralelní diodou.

Poznámka:  

    • Nízká účinnost může vést k problikávání, zapne-li se spolu s jinými elektronickými zařízeními.

Digitální ovládání

DALI (Digitální adresovatelné světelné rozhraní)
Digitální adresovatelné světelné rozhraní (DALI) je digitální sériový ovládací protokol pro osvětlení budov. Norma vztahující se na DALI: IEC 60929.

Funguje pomocí 2-drátové komunikační sběrnice. (Příkaz/Údaje) taky napájí zařízení DALI proudem s napětím přibližně 16 V, když nedochází ke komunikaci. Centrum příkazů sběrnice DALI poskytuje zařízení na ovládání, konfiguraci a řešení problémů s produktem.16 V when there is no communication. The DALI bus command provides facility to control, configure, and query the product.

Výhody

    • Větší úspora energie.
    • Ovládání individuálních světel a dynamické vytvoření skupin (obvodů).
    • Možnost konfigurace a rekonfigurace měnících se scénářů.
    • Jednoduché rozhraní pro ovládání a systémy správy budov.
    • Lze adresovat každou jednotku systému.
    • Snadná modifikace a zvětšení.
    • Pouze jeden pár řídících vodičů, dokonce i v systémech s více kanály, vede k nižším poplatkům za instalaci.
    • Řídící vodič bez polarity snižuje riziko nesprávného zapojení.
    • Lze ovládat přes rozhraní skrz počítač.
    • Lze připojit k BMS systému (LonWorks, EIB) přes bránu.

Poznámka:

    • Pouze 64 balastů na DALI sběrnici (rozhraní).
    • Pouze 16 skupin na rozhraní.
    • Pouze 16 scén na rozhraní.
    • Konfigurace balastů (včetně adresy), skupin a scén je nahrávána na a ukládána v samotných balastech.
    • DALI sběrnice bez topologie funguje na nízkých bitových rychlostech.
    • Příkazový protokol, balasty řídí tlumení a udržují úrovně.
    • Povoleny jsou pouze jisté diskrétní hodnoty tlumení. the Set Level and DALI Scene presets.
    • Výsledkem je, že DALI protokol není vhodný na renderování efektů a médií, programování je omezeno výlučně na přivolávání úrovní osvětlení přes Nastavit úroveň a Přednastavené DALI scény.
    • Systém musí být před uvedením do provozu naprogramován.
    • Programování je vykonáváno různě v závislosti od výrobce.
    • Max 64 adres na systém (Upozorňujeme, že rozhraní na programování přes počítač si vyžaduje adresu).
    • Rozsáhlé systémy lze vytvořit přes softvér/servery/brány. Tento typ systému obyčejně využívá existující datové sítě (TCP/IP). Příklad tohoto typu systému je winDIM@net od Tridonic.

DMX 512 (Digitální multiplex)
DMX je mezinárodně uznávaný protokol používán na ovládání osvětlení. V souladu s ANSI a spravován ESTA.

Výhody

    • Snadně obsluhovatelný protokol.
    • Vhodný na použití ve velkých světelných instalacích a sestavách.
    • Známé systémy s mnohými možnostmi ovládání, světelnou skřínkou, softvérem atd.
    • Má víc kanálů než analogový a lze jej použít na jakékoli konzole.
    • Nemožnost nastavit adresu nebo více hodnot pro driver/ovladač.
    • Za účelem nastavení musí být každé svítidlo fyzicky přístupné, například pro umožnění používání dip přepínače nebo jiného rozhraní, což může být náročné, jakmile už jsou svítidla namontovány. if the luminaires have already been installed.
    • Na konzole není možné obdržet zpětné informace o provozních a chybových stavech.

Poznámka:  

    • Speciální požadavky pro ovládací kabel a instalaci.
    • Terminátor je samostatný samčí konektor s integrálním 120 Ω rezistorem připojeným napříč hlavním párem datového signálu.

RDM (Dálkové spravování zařízení)
RDM ANSI E1.20 Dálkové spravování zařízení nabízí vylepšení protokolu DMX tím, že disponuje obousměrnou komunikací mezi ovládači osvětlení (nebo systémy) a připojenými zařízeními kompatibilními s RDM.

Výhody

    • Přístup k nastavení adresy driveru/ovladače pomocí 3-žilových kabelů.
    • Konzola dokáže v DMX Universe vyhledat všechna připojená zařízení, a pak automaticky opravit jejich adresu.
    • Firmvér RDM zařízení lze aktualizovat pomocí DMX512 signálu.
    • RDM zařízení dokážou konzole zpětně odeslat informace o stavu a chybách.
    • Obousměrná komunikace umožňuje snadnější integraci DMX instalací pomocí sofistikovaných ethernetových protokolů, jako jsou
     Art-Net nebo sACN

Poznámka:  

    • Je toho možné dosáhnout použitím standardních DMX512 kabelů, pod podmínkou, že všechny tři kabely jsou připojeny na konci.
    • DMX512 obyčejně posílá příkazy pouze z ovladače do zdroje, no RDM nabízí obousměrnou komunikaci, která poskytuje mnoho výhod a je užitečná zejména při nastavování adresy a jiných funkcí.

Zigbee

Výhody

    • Zigbee má flexibilní síťovou strukturu.
    • Má velice dlouho životnost baterie.
    • Zigbee má smíchanou síťovou topologii s nízkonákladovým, multi-hop vysíláním a je výkonově efektivní.
    • Je méně komplexní než Bluetooth.
    • Snadná instalace.
    • Zigbee podporuje vysoký počet uzlů.
    • Její krátká pracovní perioda má za následek úsporu energie při komunikaci.

Poznámka:  

    • 2,4 GHz
    • 915 GHz
    • 868 MHz

Bluetooth/Wifi

Výhody

    • Nevyžadují se žádné dráty.
    • Tisíce uzlů na síť.
    • Použití standardního smartfónu.
    • Nejsou přítomny izolované body selhání.

Poznámka:  

    • 2,4 GHz