CS

LIGMAN IDM

L-COLUMN od společnosti LIGMAN, jež disponuje sadou světelných modulů, technologických možností a nekonečných konfigurací, je nejvýkonnější a nejpřizpůsobitelnější chytré řešení do městských oblastí na trhu. Aby bylo možné využít potenciál tohoto systému naplno, společnost LIGMAN vyvinula IDM, softvérové balení s ochrannou známkou licencováno společností LIGMAN, které slouží na spravování všech chytrých sloupových zařízení z jedné platformy.
Až doposud bylo spravování chytrých sloupových zařízení vykonáváno příslušnými softvérovými baleními, přičemž osvětlení, CCTV a další zařízení byly ovládány samostatnými aplikacemi. LIGMAN IDM – IoT (Internet of Things) Device Management – umožňuje konsolidaci všech zařízení nainstalovaných uvnitř chytrého sloupu, zejména:
Lighting
Osvětlení
CCTV cameras
CCTV kamery
Digital signage
Digitální podpis
Interkom
Emergency beacon connect intercom
Nouzový maják spojený s interkomem
Sound system (Network/WiFi)
Zvukový systém (síť/WiFi)
Air quality detector
Detektor kvality vzduchu
License plate cameras
Kamery rozeznávající poznávací značky
Měřidlo energie
Ovládání pouličního osvětlení (e-Save Telensa)
A další IoT zařízení…
Softvér LIGMAN IDM, který se instaluje na hostitelský server, nabízí panel na sledování, přepojování, nastavování, ovládání a sumarizaci dat každého připojeného zařízení.
Centrální spravovací platforma disponuje mnohými funkcemi, které si obyčejně vyžadují vlastní rozhraní:
LIGMAN IDM

Softvér LIGMAN IDM V.1 (verze jedna) bude nainstalován na báze „projekt po projektu“ na klienty určený server. Jednorázové licencování LIGMAN IDM je určeno počtem sloupů nebo velikostí projektu, jako i sloupy s příslušenstvím.

Aktualizace softvéru a služba zdarma jsou poskytovány první dva roky od uvedení do provozu. Následně si je pro přístup k aktualizacím a službě možné zakoupit roční předplatné. Projekty a klienti, kteří se rozhodnou nezakoupit si předplatné, zůstanou i nadále aktivními uživateli, ale nebudou mít přístup k aktualizacím softvéru ani žádostem o služby.

Toto je první vyvinutá fáze platformy LIGMAN IDM. Bude se pokračovat ve vývoji nových funkcí, vylepšování existujících funkcí a zpřístupňování softvéru pro více zařízení.