CS

Ochrana soukromí

Pro Ligman Lighting Co. Ltd (“Firma ”) a všechny firmy LIGMAN vlastněné Firmou (“dále bude vše dohromady nazýváno “Firmy LIGMAN”), bere informace, týkající se vašeho soukromí, a ochranu vašich dat velmi vážně.
Proto neustále naše postupy při zpracování dat aktualizujeme a revidujeme naše podmínky v souladu s platnými zákony na našich současných trzích.

Tyto podmínky ochrany soukromí a principy zpracování dat (“Ochrana soukromí”) na našich firemních webech (“Weby”) také revidujeme v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně dat (“GDPR”) a platí pro všechny weby, aplikace, události a jakékoliv další služby, vlastněné a provozované firmami LIGMAN.

1. Principy zpracování dat

– Informace, které shromažďujeme automaticky. Když navštívíte náš web, my a případně partneři ze třetích stran automaticky nahrají informace z vašeho zařízení a jeho softwaru, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, poskytovatel internetového připojení, typ platformy, stránka, ze které jste přišli a stránka, na kterou odcházíte po opuštění webu, datum a čas a jednu nebo více cookies, které mohou jedinečně identifikovat váš prohlížeč nebo váš účet. Když navštívíte naše služby s použitím mobilního zařízení, můžeme také získat nebo shromáždit identifikační čísla, spojená s vaším zařízením (jako je unikátní ID, IDFA, Google AdID), typ zařízení, model a výrobce, značku a model operačního systému mobilního zařízení, telefonní číslo, emailovou adresu a další aplikace, které jste si stáhli („Technická data“).
– Data o lokalitě. V tuto chvíli nebudeme znát vaši přesnou kolokaci, ani žádné přesné koordináty šířky a délku. Některé shromažďované informace, například IP adresa, mohou být občas využity pro zjištění přibližné lokality zařízení. V některých případech přidělíme délku a šířku centra města nebo státu jako způsob zlepšení naší analýzy, abychom vám mohli nabídnout to nejlepší. Je to obecná délka a šířka a neodpovídá vaší konkrétní lokalitě v reálném nebo minulém čase.
– Informace, poskytnuté druhými Můžeme spojovat nebo kombinovat osobní údaje, které o vás shromáždíme, s informacemi, které shromáždíme automaticky. To nám umožňuje poskytovat vám personalizované služby bez ohledu na vaši interakci s námi.
– Anonymizace. Jakákoliv osobní data, která shromáždíme, můžeme anonymizovat a agregovat (takže vás nebudou přímo identifikovat). Anonymizované informace můžeme používat pro naše obchodní účely včetně testování našich IT systémů, výzkumu, analýze dat, zlepšování našich služeb a vývoji nových produktů a nástrojů. Tato anonymizovaná data také můžeme sdílet.

Pokud nám neposkytnete osobní údaje, může se stát, že vám nedokážeme poskytnout s tím spojené služby; mohou totiž záviset na této informaci.

2. Jak shromažďujeme a používáme vaše data
Hlavním důvodem, proč používáme vaše informace, je doručení toho, co nabízíme, a neustálé zlepšování našich služeb. Kromě toho využíváme vaše údaje pro zlepšení vaší bezpečnosti a poskytování inzerce, která by pro vás mohla být zajímavá.
Obecně používáme vaše osobní data za následujících okolností:

– Pokud nám dáte souhlas s použitím vašich osobních dat za účelem jako je marketing, prodej a jakékoliv další informativní důvody
Pracovní nabídky přímo z našich webů a/nebo přes firemní emailové účty a jakýkoliv druh komunikace, který pochází z kontaktních formulářů nebo písemné korespondence
– Kde je to nezbytné v našem legitimním zájmu (nebo zájmu třetí strany) a vaše základní práva a zájmy nejsou těmto nadřazeny.
– Kde se musíme řídit zákonnými povinnostmi nebo regulacemi.

Při používání veřejné části webu, je uživatelova IP adresa automaticky anonymizována a uložena. Výsledkem anonymizace je, že je nemožné anonymizovaného uživatele identifikovat a sledovat jeho pohyb na webu, což neumožňuje dělat specifické závěry o konkrétním uživateli.

3. Stažení vašeho souhlasu
Váš souhlas můžete kdykoliv plně nebo částečně stáhnout tak, že nás kontaktujete na [email protected] nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů na webech.

4. Marketingové účely a newsletter
Čas od času vás můžeme kontaktovat s relevantními informacemi o našich službách a produktech. Většinu zpráv vám budeme zasílat emailem. Pro některé zprávy můžeme používat vaše osobní data, která o vás shromáždíme, abychom mohli lépe určovat informace, které s vámi budeme sdílet.

Newsletter
Budeme vás kontaktovat, jakmile nám poskytnete vaše jméno a příjmení a emailovou adresu, což bude považováno za výslovný souhlas se zasíláním našeho newsletteru.

Používáme dvojitý proces přihlášení pro registraci odběru našeho newsletteru. To znamená, že po vaší registraci vám zašleme email na emailovou adresu, kterou jste si zvolili; v tomto emailu bude žádost o potvrzení, že si přejete newsletter dostávat. Pokud svou registraci do 24 hodin nepotvrdíte, vaše data budou automaticky samzána. Navíc si ukládáme vaši IP adresu a čas vaší registrace a potvrzení. Účelem tohoto procesu je ověření vaší registrace a případné vysvětlení zneužití vašich osobních údajů.

Pro náš newsletter používáme platformu „MailChimp“ od Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA, s ředitelstvím v USA, která má certifikát, vyžadovaný dohodou o ochraně soukromí. Pro podrobnosti prosím navštivte https://mailchimp.com/legal/privacy.

Pokud si od nás nepřejete dostávat newsletter a další zprávy, můžete nám to sdělit zaškrtnutím určitých okének na formulářích, které používáme, když od vás poprvé shromažďujeme soukromé údaje. Můžete změnit své marketingové preference kliknutím na odkaz Odhlásit se v zápatí našich emailů nebo zasláním emailu na [email protected]

5. Sdílení vašich údajů se třetími stranami
Můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, jak je uvedeno níže;

– Sdílení za účelem ochrany obětí násilí. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme povinnost, sdílet jakékoliv informace, které nám na webech poskytnete, pokud pouze podle našeho názoru máme podezření nebo důvod k podezření, že informace zahrnují osobu, která může být obětí jakéhokoliv druhu násilí. Násilí zahrnuje, nikoli pouze, násilí na starých lidech, násilí na dětech, násilí na manželovi/manželce nebo domácí násilí. Informace mohou být poskytnuty příslušným orgánům, o kterých věříme, pouze dle našeho názoru, že jsou kompetentní k řešení. Příslušné orgány mohou, bez omezení, zahrnovat bezpečnostní složky, úřady pro ochranu dětí, nebo soudy. Vy si jste vědomi a souhlasíte s tím, že máme povolení ke sdílení informací za těchto okolností.

– Poskytovatelé technologických služeb, včetně infrastrukturních partnerů (jako je AWS), poskytovatelé zákaznické podpory, poskytovatelé analytických služeb, partneři v kybernetické bezpečnosti, firmy pro analýzu podvodů, poskytovatelé platebních služeb, služby pro výběr poplatků a podobní partneři.
– Inzertní sítě a technologické firmy, které měří účinnost inzerce a její dopad.
– Třetí strany včetně konzultantů, které zapojujeme do poskytování služeb naším jménem, nebo kteří součinně poskytují služby vám, včetně, ale nikoli pouze soutěže a slosování, aktivní marketingový přesah a analýza, zákaznická podpora, bezpečnostní kontroly a platební služby (jako je Cyber Source).
– Sociální sítě jako je Facebook, pokud nám k tomu dáte souhlas nebo pokud jste použili svůj účet na sociální síti pro přihlášení na stránky kterékoli firmy LINGMAN. Pokud jste si tuto možnost vybrali, vaše data budou podléhat ochraně soukromí konkrétní sociální sítě.
– Abychom, na základě vlastního rozhodnutí, (i) vyhověli platnému zákonu, regulaci, soudnímu příkazu, právnímu řízení nebo jinému vládnímu požadavku, (ii) vynutili naše Provozní podmínky, včetně vyšetřování jejich potenciálního porušení, a tedy (iii) vyšetřili a bránili se proti jakýmkoliv požadavkům nebo nepodloženým nařčením od třetích stran, (iv) chránili se proti poškození práv, majetku nebo bezpečnosti firem LIGMAN, jejich zaměstnanců nebo veřejnosti, jak je vyžadováno nebo povoleno zákonem a (v) odhalit, zabránit, nebo jinak se vymezit proti kriminálním (včetně podvodu nebo stalkingu), bezpečnostním nebo technickým potížím.
– Ve spojení s jakoukoliv firemní transakcí, jako je fúze, prodej aktiv či podílů, reorganizace, financování, změna vedení nebo držení celé firmy nebo její části jinou firmou nebo třetí stranou, nebo v případě bankrotu, rozpuštění, ukončení činnosti a jiných souvisejících či podobných procesů; a
– Požadujeme po všech třetích stranách, aby respektovaly bezpečnost a soukromí vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonem. Nicméně za tyto třetí strany neneseme žádnou zodpovědnost.

6. Mezinárodní převody
Osobní data, která shromažďujeme, mohou být převedena, zpracována a ukládána v zemích mimo vaši místní jurisdikci. Pokud se nacházíte v Evropské Unii („EU“), vaše osobní údaje mohou být zpracovávány mimo EU, včetně, například Thajska nebo Turecka; tyto mezinárodní převody vašich osobních údajů probíhají:

– do země nebo teritoria, které dokáže zajistit adekvátní úroveň ochrany práv a svobod datových subjektů ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů, jak je určeno Evropskou komisí; nebo
– podle příslušných bezpečnostních pravidel, jako jsou Standardní pravidla pro smlouvy a smluvní doložky, schválené Rozhodnutím Evropské C(2010)593 nebo ve znění jejích pozdějších předpisů, vydaných Evropskou komisí

Pokud si přejete dozvědět více o těchto bezpečnostních pokynech, prosíme, kontaktujte nás podle údajů, uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

7. Bezpečnost
Máme rozsáhlá bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití a změně osobních údajů, uložených v naší databázi. Tyto prostředky zahrnují použití of Secure Socket Layer (SSL) a administrativní přístup k datům stránky, stejně jako další vhodná bezpečnostní opatření, která aplikujeme na všechna úložiště a převody uživatelských informací. Snažíme se o rozumnou péči v poskytování bezpečného přenosu informací mezi vaším počítačem a našimi servery, ale vzhledem k tomu, že žádná informace, přenášená přes internet nemůže být 100% zaručeně bezpečná, nemůžeme poskytnout žádnou záruku bezpečnosti jakékoli přenášené informace přes internet, a proto nepřejímáme žádnou odpovědnost za neúmyslný únik dat.

8. Uchovávání dat
Budeme uchovávat vaše osobní data pouze po nezbytně dlouhou dobu, aby bylo dosaženo účelům, pro které jsme je shromáždili (jak je uvedeno výše), včetně účelu vyhovění zákonných, účetnických a jiných povinností.

Pro určení vhodné doby uchování osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody, vzniklé nedovoleným použitím nebo únikem vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, a zda můžeme tyto účely archivovat jiným způsobem, a platné požadavky zákona.

9. Vaše práva podle GDPR
Ve vztahu k osobním údajům máte podle nařízení GDPR určitá práva. Máte právo:

– Vyžádat si přístup k vašim osobním údajům (běžně známo jako „žádost datového subjektu o přístup“)¨. To vám umožňuje obdržet kopii osobních údajů, které o vás máme a zkontrolovat, že s nimi zacházíme podle zákona.
– Vyžádat si opravu osobních údajů, které o vás máme. To vám umožňuje opravit jakákoliv neúplná nebo nepřesná data, která o vás máme, ačkoli my můžeme potřebovat ověřit přesnost nových údajů, které nám poskytnete.
– Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás, abychom vaše osobní údaje vymazaly, pokud neexistuje žádný dobrý důvod je nadále zpracovávat. Také máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů v případě, že jste uspěli s vaším právem odmítnout jejich zpracování (viz níže), kde jsme případně vaše data zpracovali nezákonně nebo kde je po nás vyžadováno vymazat vaše osobní údaje, abychom byli v souladu s místním zákonem. Pamatujte prosím, že nemůžeme pokaždé vyhovět vaší žádosti o vymazání kvůli specifickým zákonným důvodům, což vám bude oznámeno, pokud se vás to týká, ve chvíli vaší žádosti.
– Mít námitky vůči zpracování vašich osobních údajů, kde spoléháme na legitimní zájem (nebo zájem třetí strany) a je zde něco ohledně vaší konkrétní situace, co vás nutí protestovat proti zpracování na tomto základě, a máte pocit, že by to mělo vliv na vaše základní práva a svobody. Také máte právo zamítnout, abychom vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme pádné, zákonné důvody zpracovávat vaše údaje, a že tyto důvody přesahují vaše práva a svobody.
– Požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás, abychom pozastavili zpracovávání vašich osobních údajů v následujících situacích: (a) pokud chcete, abychom vaše osobní údaje opravili a upřesnili; (b) pokud je naše používání údajů nezákonné, ale vy si nepřejete jejich vymazání; (c) pokud už vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely, uvedené výše, ale vy po nás vyžadujete uplatnění nebo bránění zákonných nároků; nebo (d) máte námitky proti našemu užívání vašich dat, ale my potřebujeme ověřit, zda jsme při jejich použití překročili zákonné požadavky.
– Požadovat převod vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Poskytneme vám nebo třetí straně dle vašeho výběru, vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném, strojově čitelném formátu. Pamatujte, že toto právo platí pouze pro automatizované informace, pro jejichž shromažďování jste nám dali souhlas hned na začátku, nebo kde jsme informaci použili, abychom s vámi uzavřeli smlouvu.
– Stáhnout kdykoli svůj souhlas tam, kde se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Nicméně, toto nemá vliv na zákonnost jakéhokoli předchozího zpracování dat dříve, než jste svůj souhlas stáhli. Pokud jste stáhli svůj souhlas, je možné, že vám nebudeme moct poskytnout některé nástroje a služby. Pokud se rozhodnete stáhnout svůj souhlas, budete informováni, zda je to váš případ.

Pokud si přejete uplatnit kterékoli z těchto práv, můžete nás kontaktovat prostřednictvím webu.

10. Cookies a podobné sledovací techniky
Používáme cookies a podobné technologie, abychom vás odlišili od dalších uživatelů naší služby. To nám pomáhá poskytovat vám při prohlížení webů lepší služby a také nám to umožňuje se zlepšovat.
Cookie je malý datový soubor, který převedeme na hard disk vašeho zařízení (jako je počítač nebo smartphone) za účelem uchovávání záznamů.

Používáme následující typy cookies:

– Nezbytně nutné cookies. Toto jsou cookies, které jsou vyžadovány pro základní fungování webu, jako jsou bezpečnostní opatření.
– Funkční cookies. Tyto cookies se používají pro rozpoznání, když se vrátíte na web. Umožňují nám personalizovat pro vás náš obsah, uvítat vás jménem a pamatovat si vaše preference (například váš výběr jazyka či regionu).
– Cookies pro cílení. Tyto cookies nahrávají vaši návštěvu našeho webu, stránky, které jste navštívili a odkazy, na které jste kliknuli. Tyto informace používáme pro tvorbu stránek a zobrazování inzerce, aby marketingové zprávy, které vám zasíláme, byly relevantní dle vašich zájmů. Tuto informaci také můžeme sdílet se třetími stranami, které pro naše účely tuto službu zajišťují.
– Cookies třetích stran. Pamatujte prosím, že inzerenti a jiné třetí strany mohou používat své vlastní cookies, kdy kliknete na inzerát nebo odkaz na našem webu. Tyto třetí strany samy zodpovídají za jejich využití cookies a podmínky ochrany soukromí.

Cookies, které používáme, jsou navrženy tak, aby vám pomohli k maximální spokojenosti s naší službou, ale pokud si nepřejete dostávat cookies, většina prohlížečů vám umožní změnit nastavení cookies. Pamatujte prosím, že pokud si zvolíte odmítnout cookies, může se stát, že nebude te moci využívat plně funkce služby. Tato nastavení obvykle najdete v menu prohlížeče v sekci „možnosti“ nebo „preference“. Pro pochopení těchto nastavení vám mohou pomoct následující odkazy, jinak použijte možnost „Pomoct“ ve vašem prohlížeči, kde se dozvíte další detaily.

Pokud chcete omezit pouze reklamní cookies třetích stran, můžete tyto cookies vypnout tím, že přejdete na následující odkazy (nezapomeňte prosím, že na těchto stránkách je uvedeno mnohem více firem, než ty, které poskytují cookies skrze náš web):

– Your Online Choices ( http://www.youronlinechoices.com/ )
– Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/)
– Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/consumers)

Pokud se chcete o cookies a podobných technologiích dozvědět víc, navštivte prosím web www.allaboutcookies.org nebo online zdroje Network Advertising Initiative’s na www.networkadvertising.org.

11. Odkazy na stránky třetích stran
Web může čas od času obsahovat odkazy z a na služby třetích stran. Pokud kliknete na odkaz na kteroukoliv z těchto služeb, pamatujte prosím, že tyto služby mají jejich vlastní podmínky ochrany soukromí a že my nepřejímáme žádnou zodpovědnost za jejich pravidla. Přečtěte si prosím jednotlivé podmínky, než těmto službám sdělíte jakékoliv informace.

12. Naše pravidla ohledně dětí
Web není zaměřen na osoby mladší 18 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 18 let nebo od žádné osoby, která je za dítě považována ve vaší jurisdikci.

13. Změny těchto podmínek
Naše podmínky a způsoby ochrany soukromí čas od času hodnotíme, abychom implementovali změny a vylepšení. Podle toho můžeme podmínky ochrany soukromí aktualizovat, a proto byste měli tuto stránku pravidelně kontrolovat. Pokud provedeme v těchto podmínkách materiální změnu, budeme měnit údaje o „poslední aktualizaci“ na začátku těchto podmínek. Změny v těchto podmínkách ochrany soukromí vcházejí v platnost k datu zveřejnění na této stránce.

14. Poznámky
Pokud vám potřebujeme poskytnout informace o něčem, ať už za zákonným, marketingovým nebo jiným obchodním účelem, zvolíme způsob, který věříme, že je nejlepší cestou, jak vás kontaktovat. Obvykle to děláme emailem nebo vložením upozornění do komunikace. Fakt, že vám můžeme zasílat upozornění, neznamená, že si nemůžete zvolit odstoupení z některých typů kontaktů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

15. Kontaktní údaje
Otázky, komentáře a požadavky ohledně těchto podmínek ochrany soukromí jsou vítány a můžete je zasílat na:

Ligman Lighting Co., Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Praio, Chachoengsao, 24150, Thajsko

Tel: +66 33 026 082
E-mail: [email protected]

Pro víc informací si popři těchto zásadách ochrany osobních údajů si prosím přečtěte taky zásady ochrany osobních údajů CCTV, protože používáme CCTV zařízení a systémy na monitorování našich pozemků a jejich okolí, budov a zařízení s cílem chránit život, zdraví a majetek. Tyto zásady také popisují, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a přenášíme informace identifikující jednotlivce („Osobní údaje“) o vás a vykreslují, jak budeme CCTV a jeho systém spravovat a používat.