CS

Turtle Friendly Lighting

Rychlé přijetí elektrického osvětlení napříč 20. stoletím vedlo k osvětlení nočního života nejen ve městech, výrazný vliv má cirkadiánní rytmus jak na svět lidí, tak dalších živočichů. Alarm jako první rozeznívají astronomové, kteří zakládají International Dark Sky Association pro boj se světelným znečištěním. Organizace pro ochranu životního prostředí nyní uznaly, že je třeba chránit zranitelné živočichy ve volné přírodě, kteří se dostávají na pobřeží, jako jsou například mořské želvy.

Nesprávné osvětlení pobřežních oblastí může zabraňovat hnízdění želv nebo mláďatům znemožnit bezpečnou cestu do oceánu. Je proto důležité se zaměřit na bezpečná pobřežní světla pro ochranu mořských želv.

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) vyvinula sérií pokynů a doporučení, která jsou velkým pomocníkem pro designéry a inženýry při specifikování světelných zařízení pro jejich konkrétní vývoj.

Kompletní dokument je dostupný zde: https://myfwc.com/media/18511/seaturtle-lightingguidelines.pdf

Jelikož není praktické zcela vyčlenit umělé světlo, FWC rozhodla o následujících klíčových kritériích pro vývoj plážových světel za účelem ochrany nočního životního prostředí:

Udržujte je NÍZKO: montáž světel do co nejnižší možné polohy a využití nejnižšího možného příkonu nutného pro potřeby fungování

Udržujte je DLOUHÉ: využívejte dlouhých vlnových délek (větší než 560 nm), zdroje světla, jako jsou žlutá, oranžová a červená LED.

Udržujte je STÍNĚNÁ: používejte svítidla, která splňují nebo překračují úplné omezení, které chrání světelné zdroje nebo zářící čočky před přímým viděním

V rámci boje společnosti LIGMAN o snížení umělého světla v přírodním prostředí, jsou dostupné následující možnosti osvětlení se zdrojem světla založeným na dlouhých vlnových délkách.

Ty jsou specifikovány symbolem TURTLE FRIENDLY, zobrazeným na této stránce u každého produktu, u kterého je tato možnost dostupná.

Veškerá svítidla kategorie TURTLE FRIENDLY v katalogu LIGMAN mají certifikovaný zdroj světla vytvářený nad 560nm ve viditelném spetru vlnových délek, v souladu s pokyny FWC.

Bohužel neexistují žádná běžná řešení v rámci splnění pokynů FWC nebo jakékoliv situace, která vyžaduje zásah specialistů a odborníků. Nicméně, ujišťujeme vás, že schválená TURTLE FRIENDLY světla značky LIGMAN splňují veškeré požadavky zdroje světla založeného na dlouhých vlnových délkách.

Je proto důležité se řídit podle místních doporučení pro osvětlení v rámci standardních požadavků na dodržení pokynů, ale také FWC Sea Turtle Lightning Pokyny, pro zajištění správného rozvoje pobřežních a chráněných oblastí tak, aby nebyl negativně ovlivněn místní ekosystém.

Rozdíl mezi teplotními barvami