PL

Certyfikaty i bezpieczeństwo

Zarówno firma LIGMAN, jak i jej produkty spełniają wszystkie wymagane międzynarodowe standardy i posiadają odpowiednie certyfikaty. Oprawy firmy LIGMAN są projektowane i produkowane zgodnie z międzynarodowymi (IEC 60598 2-1) i europejskimi (EN 60598 2-1) standardami. Wewnętrzne komponenty elektryczne są starannie dobierane od wiodących światowych producentów, którzy uzyskali insygnia bezpieczeństwa i jakości, takie jak: UL, ETL, VDE, IMQ, KEMA i ENEC.

CE
ENEC
UL
ETL
VDE
IMQ

Informacja dotycząca klasy ochronności i stopnia ochrony na oprawie odpornej na wnikanie pyłu i wody zgodnie z IEC 60598 / VDE 0711.

Klasy ochronności

Class I

I klasa ochronności
Oprawa wyposażona w uziemienie

Class II

II klasa ochronności
Izolacja funkcjonalna. Oprawa posiada dodatkową izolację ochronną. W warunkach awarii nie ma niebezpiecznego napięcia, które mogłoby dotrzeć do metalowych części, które mogą zostać dotknięte.

Class III

III klasa ochronności
Oprawa dostarczana z niskim napięciem (12 V, 24 V). Oprawa nie musi być uziemiona.

Odporność na udary mechaniczne
Powszechnie używaną jednostką siły uderzenia jest od lat dżul (niutonometr – Nm). Niedawno pojawiła się ocena IK zwykle stosowana dla obudów i szaf elektrycznych (IEC 62262:2002), którą producenci stosują dla swoich opraw, ponieważ obejmują one również obwody elektryczne.

IK RatingIK01IK02IK03IK04IK05IK06IK07IK08IK09IK10
Joules of Energy0.15j0.23j0.35j0.5j0.7j1j2j5j10j20j

Stopień ochrony
Stopień IP klasyfikuje oprawy zgodnie z ich ochroną przed wnikaniem pyłu, ciał obcych i wody jako systemowy numer IP wymagany zgodnie z IEC 60529 oraz IEC 60598.

Protection from solids (First number)

IP1x Protection against solid objects of 50 mm. diameter and greater than 50 mm.
IP2x Protection against solid objects of 12 mm. diameter and greater than 12 mm.
IP3x Protection against solid objects of 2.5 mm. diameter and greater than 2.5 mm.
IP4x Protection against solid objects of 1 mm. diameter and greater than 1 mm.
IP5x Complete protection against solid objects and harmful dust deposits (dust-proof)
IP6x Complete protection against dust entry (dust-tight)

Protection from water (Second number)

IPx1 Protection against vertical dripping water
IPx2Protection against dripping water when tilted up to 15° from vertical
IPx3Protection against spraying water or falling rain up to 60° from vertical
IPx4Protection against splashing water from any direction (splash-proof)
IPx5Protection against water jets from any direction (jet-proof)
IPx6Protection against heavy seas or powerful water jets
IPx7Protection against immersion (water-tight)
IPx8.mProtection against submersion (submersion-proof)
 

Ujednolicony wskaźnik olśnienia

UGRDiscomfort Glare Criterion
10Imperceptible
13Just perceptible
16Perceptible
19Just acceptable
22Just uncomfortable
25Uncomfortable
28Unacceptable