PL

DALI WPROWADZENIE

Co to jest DALI?

Schemat systemu DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) to cyfrowy, szeregowy protokół sterowania oświetleniem architektonicznym. Standard DALI: IEC 60929.

Do komunikacji oraz zasilania urządzeń DALI wkorzystuje dwuprzewodową magistralę (Command/Data). Napięcie zasilania wynosi ok.16 V. Polecenia magistrali umożliwiają sterowanie, konfigurowanie oraz pozyskiwanie informacji zwrotnych z produktu.16 V, gdy nie ma komunikacji. Polecenie magistrali DALI zapewnia możliwość sterowania, konfiguracji i wysyłania zapytań do produktu.

Różnice między DALI1 i DALI2 oraz współoperatywność

DALI-2 odnosi się do najnowszej wersji protokołu DALI zgodnie z normą IEC 62386. Został on poddany refaktoryzacji pod koniec 2014 roku w celu ułatwienia obsługi i wprowadzenia ulepszeń. Wiele z nich obejmuje dodanie nowych poleceń i funkcji. Jedną z najważniejszych zmian w DALI-2 jest dodanie urządzenia sterującego (w tym sterowników aplikacji i urządzeń wejściowych), które nie zostały uwzględnione w oryginalnej wersji DALI.

Różnice i funkcje systemów DALI DT6 i DT8

Jednoadresowy, jednokanałowy sterownik DT6 używa jednego adresu do ściemniania temperatury barwowej, a drugiego adresu do ściemniania natężenia światła, z obsługą protokołów DALI 102 i DALI 207. Jednoadresowy, wielokanałowy sterownik DT8, wykorzystuje jeden adres do uzyskania regulowanej bieli. Jest on kompatybilny z DT6 i obsługuje protokół DALI 209.

Topologie okablowania DALI DT6

Topologie okablowania DALI DT8

Ograniczenia systemu DALI, na które należy zwrócić uwagę.

Wymagania ogólne DALI

► Tylko 64 stateczniki na magistralę DALI (interfejs)
► Tylko 16 grup na interfejs
► Tylko 16 scen na interfejs
► Konfiguracja stateczników (w tym adres), grup i scen jest przesyłana do stateczników i przechowywana w nich samych
► Wolna od topologii magistrala DALI działa z bardzo niską prędkością przesyłu danych
► Protokół oparty na poleceniach – stateczniki wykonują zaniki i utrzymują poziomy
► Dozwolone są tylko pewne dyskretne wartości wygaszania

W związku z tym protokół DALI nie nadaje się do renderowania efektów i multimediów, a programowanie jest ograniczone wyłącznie do wywoływania poziomów oświetlenia za pomocą funkcji Set Level i DALI Scene presets.

Okablowanie DALI

► Maksymalna odległość: 300 m
► Minimalny przekrój: 1,5 mm2
► System dwuprzewodowy
► Maksymalna liczba urządzeń: 64
► Polaryzacja – brak
► Komunikacja szeregowa
► Szybkość transmisji: 1200 baud
► Dane szeregowe: 8 bitów, 1 bit startu, 4 bity stopu
► Kodowanie Manchester

ZASILACZ DALI

► Napięcie DALI: 9,5 V – 22,5 V napięcie nominalne: 16 V
► Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia: 2 V
► Maksymalny dostarczany prąd: 250 mA
► Należy wykorzystywać tylko 75% mocy zasilacza DALI, a w przypadku wielu urządzeń DALI, które są zasilane przez magistralę DALI, ze względu na
    bezpieczeństwo urządzenia zalecane jest wykorzystanie tylko 50% mocy.