PL

Instrukcja montażu opraw podwodnych

1. Podwodną oprawę oświetleniową firmy LIGMAN można zainstalować w basenie o umiarkowanym stężeniu soli (od 0,5% do 5%). Oświetlenie przystosowane jest do basenów chlorowanych i słonowodnych.
2.Elementy mocujące przeznaczone do montażu oprawy podwodnej powinny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej klasy 316, aby zapobiec rdzewieniu lub korozji, które mogą spowodować uszkodzenie oprawy.
3. Przed przystąpieniem do instalacji należy usunąć kurz i wszelkie zabrudzenia z oprawy podwodnej, w tym z miejsca instalacji – na ścianie nie mogą znajdować się żadne zanieczyszczenia. W przypadku niedostowania się do tej wytycznej, może dojść do korozji oprawy i jej elementów.

4. Podczas wiercenia otworów pod puszkę do zabudowy oprawy oświetleniowej należy dokładnie sprawdzić miejsce montażu. Jeżeli w obrębie instalacji na ścianie widoczna jest konstrukcja stalowa, należy ją najpierw ukryć lub zmienić usytuowanie oprawy, aby uniknąć przedostania się wody na powierzchnię stali.

5. Po zamontowaniu puszki należy ponownie oczyścić jej wewnętrzną część, aby uniknąć wystąpienia korozji.

6. W celu konserwacji oprawy podwodnej po jej zainstalowaniu należy co 6 miesięcy czyścić ją zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby pozbyć się zanieczyszczeń/odpadów z przedniej ramki oprawy. W przypadku gdy na powierzchni stali nierdzewnej zostaną zauważone plamy lub pojawią się nietypowe zabrudzenia, należy natychmiast przystąpić do czyszczenia

6.1. Czyszczenie powinno odbywać się przy użyciu ręcznika z mikrofibry lub miękkiego ręcznika. Unikaj skrobaków, metalowych szczotek lub innych narzędzi, które mogą zetrzeć powierzchnię stali nierdzewnej.

6.2. Powierzchnia stali nierdzewnej ma zazwyczaj swój „wzór” i określony kierunek tego wzoru. Jeśli użytkownik jest w stanie go dostrzec, należy go wypolerować i wytrzeć równolegle do przebiegu linii.

6.3. Najlepszym środkiem czyszczącym do stali nierdzewnej jest środek alkaliczny lub alkaliczno-chlorowy. Należy unikać środków czyszczących zawierających kwas chlorowodorowy lub związki chlorkowe, które mogą być przyczyną korozji lub uszkodzenia powierzchni stali nierdzewnej.

6.4. Środek czyszczący należy rozpylić na ręcznik i wytrzeć nim wyłącznie powierzchnie ze stali nierdzewnej. Nie należy wycierać przewodów, gumy ani przedniej części szklanej.

6.5. Inne materiały, z wyjątkiem stali nierdzewnej, należy czyścić wilgotnym ręcznikiem.
6.6. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnie ponownie przemyć wodą.

OSTRZEŻENIE

  • Nie należy używać pistoletu do wody pod ciśnieniem.
   Unikaj czyszczenia oprawy podwodnej lub jej części za pomocą pistoletu do czyszczenia wodą pod ciśnieniem. Spowoduje to uszkodzenie oprawy podwodnej lub miejsca instalacji.
  • Nie należy wylewać środków chemicznych na oprawę ani wycierać jej złączy.
   Środki chemiczne mogą przenikać do gumy hydroizolacyjnej i powodować jej korozję.

Nie należy wylewać środków chemicznych na oprawę ani
wycierać jej złączy.

  • Aby zapewnić właściwe odprowadzanie ciepła, oprawy muszą być zanurzone.
   Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy uruchamiać opraw podczas instalacji lub konserwacji.

Odprowadzanie ciepła