PL

Technologia LED

LIGMAN wykorzystuje diody LED dużej mocy i diody LED Chip-on-Board (COB). Zapewnia to użytkownikowi końcowemu przewagę poprzez uzyskanie najwyższej wydajności świetlnej oraz silnika świetlnego najbardziej odpowiedniego do danego zastosowania. – Wysoka jakość diod LED dostarczanych z oprawami firmy Ligman w połączeniu z soczewkami i systemami optycznymi o najwyższej wydajności zapewnia największą w branży różnorodność rozkładu światła.

Lens Optic HDR Sharp All
Multi LEDs Light Engine
COB LED

Rozkład
LIGMAN zapewnia najwięcej możliwości rozsyłów światła w branży, mianowicie: VN: rozsył bardzo wąski, N: rozsył wąski, M: rozsył średni, W: rozsył szeroki, VWrozsył bardzo szeroki: E: wrozsył eliptyczny, klasyfikacja typu II, III i IV IESNA dla zastosowań w oświetleniu jezdni i obszarów zewnętrznych.

Typ dystrybucji I (T1)
Typ I rozprowadza światło o bardzo liniowym kształcie. Jest to optymalny wybór do takich zastosowań, jak jedno- lub dwupasmowe jezdnie, chodniki, ścieżki lub pobocza. Dzięki preferowanej szerokości poprzecznej 15 stopni nadaje się do oświetlania ulic lub ścieżek o szerokości do 2 razy większej od wysokości montażu.

Typ dystrybucji II (T2)
Idealny dla szerszych chodników, wjazdów, jezdni, ścieżek rowerowych oraz innych długich i wąskich zastosowań oświetleniowych. Przeznaczony do montażu w pobliżu pobocza jezdni, około 1,15 MH. Połowiczna wartość maksymalna kandeli po stronie ulicy przekracza 1 MH LRL, ale nie przekracza 1,75 MH LRL

Typ dystrybucji III (T3)
Idealny dla jezdni, parkingów, a także innych zastosowań oświetleniowych. Połowiczna wartość maksymalna kandeli po stronie ulicy przekracza 1,75 MH LRL, ale nie przekracza 2,75 MH LRL.

Typ dystrybucji IV (T4)
W szczególności nadaje się do montażu na ścianie lub do zastosowań obszarowych, a także do oświetlania granicy placów parkingowych. Połowiczna wartość maksymalna kandeli po stronie ulicy przekracza 2,75 MH LRL.

Typ dystrybucji V (T5)
Typ V zapewnia rozsył w kształcie koła (istnieje również typ VS, który zapewnia rozsył w kształcie kwadratu o bardziej zdefiniowanej krawędzi). Dzięki jednakowemu rozsyłowi pod wszystkimi kątami bocznymi doskonale nadaje się do oświetlenia ogólnego – jest to idealny wybór w przypadku oświetlania parkingów lub skrzyżowań.

Klasa dystrybucji ME
Przeznaczony dla pojazdów silnikowych poruszających się po szlakach komunikacyjnych. W niektórych krajach stosuje się klasy ME od ME1 do ME6, przy czym klasa ME1 określa najsurowsze wymagania. W przypadku mokrej nawierzchni klasy MEW obejmują zakres od MEW1 do MEW6.

Typ dystrybucji SCL
Typ II/III (długi) snopu oświetleniowego, pozwalający na duży dystans między słupami. Idealne dla chodników i dróg na obszarach zamieszkanych. EN13201 klasy P.

MH = Wysokość montażu
LRL = wzdłużne linie jezdni, biegnące wzdłuż jezdni

Rozsył bardzo wąski (VN)
Rozsył wąski (N)
Rozsył średni (M)
Rozsył szeroki (W)
Rozsył eliptyczny (E)

Widmo LED
Diody LED w oprawach LIGMAN występują w następujących opcjach: biel neutralna (nw: W40, 4000K) ciepła biel (ww: W30, 3000K) ciepła (w: W27, 2700K). Żadna dioda LED nie generuje promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego i charakteryzują się one bardzo niskim współczynnikiem utraty kolorów w porównaniu z tradycyjnymi lampami

Oddawanie barw przez diody LED
Współczynnik oddawania barw (CRI lub Ra) jest miarą tego, jak dobrze źródło światła odtwarza kolor obiektu w porównaniu ze standardowym źródłem światła. Wartość indeksu jest obliczana na podstawie tego, w jakim stopniu badane źródło światła odtwarza barwę różnych standardowych próbek kolorów. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik oddawania barw pomiędzy 80 a 90 jest wartością dobrą, natomiast pomiędzy 90 a 100 uważany jest za wartość bardzo dobrą.

LIGMAN standardowo zapewnia wartość CRI >80 dla ogólnych zastosowań zewnętrznych, natomiast CRI >90 jest dostępna                                                                  opcjonalnie na zamówienie.

Odchylenie barw diody LED
Wartość SDCM (standardowe odchylenie dopasowania kolorów) określona na podstawie wizualnych eksperymentów kolorystycznych pokazuje odchylenie standardowe różnic kolorystycznych od konkretnego środka na wykresie chromatyczności xy na podstawie opisu inżyniera ANSI Davisa Lewisa MacAdama. Rosnące rozmiary elipsy mogą klasyfikować maksymalne odchylenia barwy źródeł światła określane jako elipsy MacAdama o określonej krotności SDCM.

LIGMAN stosuje diody LED dużej mocy i diody LED Chip-on-Board (COB) z 3 SDCM (3-krotna elipsa MacAdama) jako najwyższy standard                                                               dostępny obecnie na rynku. Różnice barw pomiędzy diodami LED są rzadko zauważalne dla ludzkiego oka.

POWER Information

Utrzymanie strumienia świetlnego LED
Firma LIGMAN zaprojektowała własny silnik oświetleniowy LED w celu utrzymania temperatury poniżej krytycznego zakresu. Prawidłowo wprowadzamy optymalny prąd zasilający do danej pracy, aby zapewnić maksymalną moc strumienia świetlnego oraz długą żywotność diod LED.

Do wszystkich naszych produktów LED dołączamy wartości L90/B10, L80/B10 i L80/B50, które wskazują na oczekiwaną długość życia wykorzystanych diod. Przykładowo ocena L90/B10 o wartości 60,000 godzin oznacza, że wykorzystane diody LED zachowają 90% intensywności światła po upływie 60,000 godzin. Oznacza to także, że 10% diod LED nie utrzyma 90% swojej oryginalnej mocy po uływie 60,000 godzin.

TM-30-15 (NAJNOWSZA)
TM-30-15 jest najnowszą metodą przyjętą przez Stowarzyszenie Inżynierów Oświetlenia w celu ilościowego określenia właściwości oddawania barw przez źródła światła. Wyniki te określają zarówno wierność kolorów, jak i ich gamę, stanowiąc ramy dla interpretacji chromatografii i zmiany barwy związanej ze źródłami światła.

Zgodnie z nowymi standardami pomiarowymi i wymaganiami rynku firma Ligman Lighting dostarcza obecnie raporty na temat TM-30-15 oraz CIE Ra i CIE R9.