PL

Rozkład

LIGMAN zapewnia najwięcej możliwości rozsyłów światła w branży, mianowicie: VN: rozsył bardzo wąski, N: rozsył wąski, M: rozsył średni, W: rozsył szeroki, VWrozsył bardzo szeroki: E: wrozsył eliptyczny, klasyfikacja typu II, III i IV IESNA dla zastosowań w oświetleniu jezdni i obszarów zewnętrznych.

Typ dystrybucji I (T1)
Typ I rozprowadza światło o bardzo liniowym kształcie. Jest to optymalny wybór do takich zastosowań, jak jedno- lub dwupasmowe jezdnie, chodniki, ścieżki lub pobocza. Dzięki preferowanej szerokości poprzecznej 15 stopni nadaje się do oświetlania ulic lub ścieżek o szerokości do 2 razy większej od wysokości montażu.

Typ dystrybucji II (T2)
Idealny dla szerszych chodników, wjazdów, jezdni, ścieżek rowerowych oraz innych długich i wąskich zastosowań oświetleniowych. Przeznaczony do montażu w pobliżu pobocza jezdni, około 1,15 MH. Połowiczna wartość maksymalna kandeli po stronie ulicy przekracza 1 MH LRL, ale nie przekracza 1,75 MH LRL

Typ dystrybucji III (T3)
Idealny dla jezdni, parkingów, a także innych zastosowań oświetleniowych. Połowiczna wartość maksymalna kandeli po stronie ulicy przekracza 1,75 MH LRL, ale nie przekracza 2,75 MH LRL.

Typ dystrybucji IV (T4)
W szczególności nadaje się do montażu na ścianie lub do zastosowań obszarowych, a także do oświetlania granicy placów parkingowych. Połowiczna wartość maksymalna kandeli po stronie ulicy przekracza 2,75 MH LRL.

Typ dystrybucji V (T5)
Typ V zapewnia rozsył w kształcie koła (istnieje również typ VS, który zapewnia rozsył w kształcie kwadratu o bardziej zdefiniowanej krawędzi). Dzięki jednakowemu rozsyłowi pod wszystkimi kątami bocznymi doskonale nadaje się do oświetlenia ogólnego – jest to idealny wybór w przypadku oświetlania parkingów lub skrzyżowań.

Klasa dystrybucji ME
Przeznaczony dla pojazdów silnikowych poruszających się po szlakach komunikacyjnych. W niektórych krajach stosuje się klasy ME od ME1 do ME6, przy czym klasa ME1 określa najsurowsze wymagania. W przypadku mokrej nawierzchni klasy MEW obejmują zakres od MEW1 do MEW6.

Typ dystrybucji SCL
Typ II/III (długi) snopu oświetleniowego, pozwalający na duży dystans między słupami. Idealne dla chodników i dróg na obszarach zamieszkanych. EN13201 klasy P.

MH = Wysokość montażu
LRL = wzdłużne linie jezdni, biegnące wzdłuż jezdni

Rozsył bardzo wąski (VN)
Rozsył wąski (N)
Rozsył średni (M)
Rozsył szeroki (W)
Rozsył eliptyczny (E)