PL

Metody sterowania oświetleniem

Sterowanie analogowe

0-10 V
Ściemnianie 0-10 V steruje intensywnością oświetlenia poprzez regulację napięcia stałego, które dostarczane jest do opraw oświetleniowych w zakresie od 0 V do 10 V.

Zalety

    • Prostota systemu oświetlenia jest łatwa do opanowania.
    • System nadaje możliwość sterowania diodami LED.

Uwaga: 

    • Sygnałem sterującym jest napięcie stałe o wartości od 0 do 10 V.
    • Moc wyjściowa światła wynosi 100% przy napięciu 10 V i 0% przy napięciu 0 V.

1–10 V
Ściemnianie 1-10 V steruje intensywnością oświetlenia poprzez regulację napięcia stałego, które jest dostarczane do opraw oświetleniowych w zakresie od 1 V do 10 V.

Zalety

    • Prostota systemu oświetlenia jest łatwa do opanowania.
    • System nadaje możliwość sterowania diodami LED.

Uwaga: 

    • Sygnałem sterującym jest napięcie stałe o wartości od 1 do 10 V.
    • Moc wyjściowa światła wynosi 100% przy napięciu 10 V i 0% przy napięciu 1 V.

PWM (Modulacja szerokości impulsów)
PWM służy do sterowania napięciem wyjściowym przekształtnika przez modulowanie szerokości impulsu fali wyjściowej.

Zalety

    • Niskie zużycie energii.
    • Wydajność do 90%.
    • Łatwość rozdzielenia sygnału.
    • Niewielka emisja ciepła podczas pracy.
    • Mniejsze zakłócenia akustyczne.
    • Wysoka zdolność przesyłania mocy.
    • Mniejsze zapotrzebowanie na filtr sieciowy.
    • Znaczne zmniejszenie całkowitych zniekształceń harmonicznych w prądzie obciążenia.
    • Amplituda i częstotliwość mogą być sterowane niezależnie.
    • Synchronizacja między nadajnikiem a odbiornikiem nie jest wymagana.

Uwaga: 

    • Prędkość PWM wynosi 50-90 Hz (50 f/s).
    • Podczas nagrywania wideo może być widoczne migotanie.

TRIAC (przełącznik triodowy prądu przemiennego)
TRIAC jest najczęściej stosowanym urządzeniem półprzewodnikowym do przełączania i sterowania mocą w systemach prądu przemiennego, ponieważ może on zostać uaktywniony zarówno przez dodatni jak i ujemny impuls bramki, niezależnie od biegunowości zasilania prądem przemiennym w danym momencie.

Zalety

    • Możliwość użytku przy napięciu 230 V.
    • Przełączanie i sterowanie mocą systemów prądu przemiennego.
    • Może być wyzwalany dodatnią lub ujemną polaryzacją impulsów bramkowych.
    • Wymaga tylko jednego radiatora o nieco większych rozmiarach, podczas gdy w przypadku prostownika SCR (silicon controlled rectifier / prostownik sterowany krzemem) potrzebne są dwa radiatory o mniejszych rozmiarach.
    • Wymaga pojedynczego bezpiecznika do zabezpieczenia.
    • Możliwe jest bezpieczne uszkodzenie w obu kierunkach, ale w przypadku prostownika SCR należy zastosować równoległą diodę.

Uwaga: 

    • Niska wydajność
    • Może migotać jeśli jest włączone razem z innymi urządzeniami elektronicznymi.

Sterowanie cyfrowe

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
DALI to cyfrowy, szeregowy protokół sterowania oświetleniem architektonicznym. Standard DALI: IEC 60929.

Do komunikacji oraz zasilania urządzeń DALI wkorzystuje dwuprzewodową magistralę (Command/Data). Napięcie zasilania wynosi ok.16 V. Polecenia magistrali umożliwiają sterowanie, konfigurowanie oraz pozyskiwanie informacji zwrotnych z produktu.

Zalety

    • Większa oszczędność energii.
    • Sterowanie pojedynczymi źródłami światła i dynamiczne tworzenie grup (obwodów).
    • Możliwość konfiguracji i rekonfiguracji dla zmieniających się scenerii.
    • Prosty interfejs z systemami sterowania i zarządzania budynkiem.
    • Każda jednostka w systemie jest sterowalna.
    • Łatwość modyfikacji i rozbudowy.
    • Tylko jedna para przewodów sterujących, nawet w systemach wielokanałowych, obniża koszty instalacji.
    • Bezpolaryzacyjny przewód sterujący zmniejsza ryzyko błędnych połączeń.
    • Możliwość sterowania przez komputer za pomocą interfejsu.
    • Możliwość podłączenia do systemu BMS (LonWorks, EIB) poprzez sieć.

Uwaga: 

    • Tylko 64 stateczniki na magistralę DALI (interfejs).
    • Tylko 16 grup na interfejs.
    • Tylko 16 scen na interfejs.
    • Konfiguracja stateczników (w tym adres), grup i scen jest przesyłana i przechowywana w samych statecznikach.
    • Wolna od topologii magistrala DALI działa z bardzo małą szybkością transmisji danych.1
    • Protokół oparty na poleceniach, stateczniki odpowiadają za ściemnianie i utrzymują poziomy mocy.
    • Dozwolone są tylko określone, dyskretne wartości zanikania.
    • W związku z tym protokół DALI nie nadaje się do renderowania efektów i multimediów, a programowanie jest ograniczone wyłącznie do wywoływania poziomów oświetlenia za pomocą funkcji Set Level i DALI Scene presets.
    • System musi być zaprogramowany przed uruchomieniem.
    • Programowanie odbywa się w różny sposób w przypadku produktów różnych producentów.
    • Maks. 64 adresy/system (należy pamiętać, że interfejs do programowania za pomocą komputera wymaga adresu).
    • Duże systemy można budować za pomocą oprogramowania/serwerów/przejść sieciowych. Ten typ systemu zazwyczaj wykorzystuje istniejące sieci danych (TCP/IP). Przykładem tego typu systemu jest winDIM@net firmy Tridonic.

DMX 512 (Digital Multiplex)
DMX to uznawany na całym świecie protokół używany do sterowania oświetleniem. Zgodny z normą ANSI i utrzymywany przez ESTA.

Zalety

    • Łatwy w użyciu protokół.
    • Odpowiedni do stosowania w dużych instalacjach i konfiguracjach oświetleniowych.
    • Znane systemy z wieloma opcjami sterowania, lightbox, oprogramowanie itp.
    • Posiada więcej kanałów niż analogowy i może być stosowany w każdej konsolecie.
    • Brak możliwości ustawienia adresu lub wielu wartości sterownika/sterownika.
    • Każda oprawa oświetleniowa musi być fizycznie dostępna w celu jej ustawienia, na przykład za pomocą przełącznika dip switch lub innego interfejsu, co może być trudne, jeśli oprawy zostały już zainstalowane.
    • Brak możliwości odbierania stanów operacyjnych lub usterek z powrotem na konsoli.

Uwaga: 

    • Specjalne wymagania dotyczące kabla sterującego i instalacji.
    • Terminator to samodzielne złącze męskie z wbudowanym rezystorem 120 Ω dołączonym do pary pierwotnego sygnału danych.

RDM (zdalne zarządzanie urządzeniami)
RDM to standard ANSI E1.20 Remote Device Management (zdalne zarządzanie urządzeniami), który stanowi ulepszenie protokołu DMX poprzez dodanie dwukierunkowej komunikacji między sterownikami oświetlenia (lub systemami) a podłączonymi urządzeniami zgodnymi z RDM.

Zalety

    • Dostęp do ustawień adresowych sterownika/kontrolera za pośrednictwem 3-żyłowych kabli danych.
    • Konsola może przeszukiwać wszechświat DMX w poszukiwaniu wszystkich podłączonych urządzeń, a następnie automatycznie je adresować.
    • Urządzenia RDM można uaktualniać oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem sygnału DMX512.
    • Urządzenia RDM mogą wysyłać informacje o stanie i błędach z powrotem do konsolety.
    • Dwukierunkowa komunikacja ułatwia integrację instalacji DMX z zaawansowanymi protokołami ethernetowymi, takimi jak Art-Net lub sACN.

Uwaga: 

    • Można to osiągnąć za pomocą standardowych kabli DMX512, pod warunkiem, że wszystkie trzy kable są podłączone na końcu.
    • DMX512 zazwyczaj wysyła polecenia tylko ze sterownika do źródła, RDM umożliwia komunikację dwukierunkową, która daje wiele korzyści i jest szczególnie przydatna do adresowania ustawień i innych funkcji.

Zigbee

Zalety

    • Zigbee posiada elastyczną strukturę sieci.
    • Charakteryzuje się bardzo długą żywotnością baterii.
    • Posiada topologię sieci kratowej, obsługuje tanią transmisję danych typu multihop i jest energooszczędne.
    • Jest mniej skomplikowany niż Bluetooth.
    • Łatwa do zainstalowania.
    • Zigbee obsługuje dużą liczbę węzłów.
    • Krótki czas pracy pozwala na oszczędność energii i zmniejszenie zużycia energii podczas komunikacji.

Uwaga: 

    • 2,4 GHz
    • 915 GHz
    • 868 MHz

Bluetooth/Wifi

Zalety

    • Przewody nie są wymagane.
    • Tysiące węzłów w sieci.
    • Sterowanie smartfonem
    • Mniejsza awaryjność

Uwaga: 

    • 2,4 GHz