PL

LIGMAN IDM

System L-COLUMN firmy LIGMAN, wyposażony w zestaw modułów oświetleniowych, rozwiązań technologicznych i nieskończonych opcji konfiguracji, jest najpotężniejszym i najbardziej adaptowalnym rozwiązaniem smart city (inteligentne miasto) na rynku. Firma LIGMAN opracowała IDM, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału tego systemu. Jest to licencjonowany pakiet autorskiego oprogramowania do zarządzania wszystkimi urządzeniami inteligentnych słupów z poziomu jednej platformy.

Do tej pory urządzenia inteligentnego słupa były zarządzane za pomocą oprogramowań, przy czym oświetlenie, CCTV i inne urządzenia były sterowane przez różne niezależne aplikacje. LIGMAN IDM — IoT (Internet of Things) Device Management — umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi wewnątrz inteligentnego słupa za pomocą jednego systemu, a mianowicie:
Lighting
Oświetlenie
CCTV cameras
Kamery CCTV
Digital signage
Cyfrowe oznakowanie
Interkom
Emergency beacon connect intercom
Połączenie interkomowe z sygnalizatorem alarmowym
Sound system (Network/WiFi)
System nagłośnienia (sieć/WiFi)
Air quality detector
Czujnik jakości powietrza
License plate cameras
Kamery do tablic rejestracyjnych
Licznik energii
Sterowanie oświetleniem ulicznym (e-Save Telensa)
Oraz inne urządzenia IoT
Oprogramowanie LIGMAN IDM zainstalowane na serwerze na hoście klienta dostarcza pulpit nawigacyjny do monitorowania, podłączania, ustawiania, kontrolowania i podsumowywania danych dla każdego podłączonego urządzenia.
Centralna platforma zarządzania pokazuje wiele funkcji, które zwykle wymagają własnego interfejsu:
LIGMAN IDM

Oprogramowanie LIGMAN IDM V.1 (wersja pierwsza) będzie instalowane odrębnie dla każdego projektu, na serwerze wskazanym przez klienta. Jednorazowe licencjonowanie LIGMAN IDM zależy od ilości słupów lub skali projektu, a także od samego(-ych) słupu(-ów) z akcesoriami.

Bezpłatne aktualizacje i usługi serwisowe są dostępne przez pierwsze dwa lata od momentu uruchomienia oprogramowania, przy czym dostęp do aktualizacji i usług serwisowych można uzyskać w ramach rocznego planu subskrypcji. Projekty i klienci bez subskrypcji, są aktywnymi użytkownikami, ale bez dostępu do zaktualizowanych wersji i usług serwisowych.

Jest to pierwsza faza rozwoju platformy LIGMAN IDM. W dalszym ciągu będą rozwijane nowe funkcje, a obecne ulepszane, co pozwoli w przyszłości na obsługę większej liczby urządzeń za pomocą oprogramowania.