TH

โครงการ – South Melbourne Life Saving Club, รัฐวิกตอเรีย, ประเทศออสเตรเลีย

Share:

Efficient Lighting Systems (ELS) พันธมิตรสำคัญของ LIGMAN ได้ดำเนินงานที่ South Melbourne ในโครงการ South Melbourne Life Saving Club ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมือง Port Philip ซึ่งเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดใน Melbourne และมีงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยและอาคารที่ไม่เหมือนใคร

สโมสรให้บริการที่สำคัญแก่สมาชิกในชุมชนและการออกแบบอาคารเป็นไปตามมาตรฐานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น

มีการติดตั้งโคมไฟของ LIGMAN รุ่น RADO และ รุ่น MARVIK ทั่วทั้งภายนอกของสโมสร RADO ใช้ส่องสว่างตามขั้นบันได ส่วน MARVIK ทำหน้าที่เป็นไฟตกแต่งที่ให้ความสว่างแก่ทางเดิน มั่นใจได้ว่าโคมไฟ LIGMAN สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้ โคมไฟผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปก่อนเคลือบด้วยผงฝุ่นเพื่อให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง กระบวนการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าโคมไฟ LIGMAN นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในบริเวณชายฝั่งทะเล

MARVIK ถูกเลือกใช้เป็นโคมไฟติดผนังในบริเวณภายในอาคารและใช้ตกแต่งภายนอกอาคารโดยติดบนผนังคอนกรีตด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเตติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LIGMAN ที่ใช้ในโครงการนี้ได้ที่:

https://www.ligman.com/marvik-surface-facade-luminaires-ma-su3/
https://www.ligman.com/rado-recessed-luminaires-ra-re3/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELS ได้ที่:  http://elslighting.com.au/