TH

LIGMAN ให้การสนับสนุนมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต จังหวัดเชียงราย, ประเทศไทย

Share:

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดยมูลนิธิให้การสนับสนุนเด็กชาวเขาที่ด้อยโอกาสและเปิดเป็นโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์มาเป็นเวลากว่า 25 ปี

บริษัทลิกมันไลท์ติ้งได้ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นเป็นจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์ นิมิตใหม่เพื่อชีวิต

สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรการกุศลและภารกิจของพวกเขาได้ที่เว็บไซต์ทางการ : https://en.newvisionhome.org/

LIGMAN เล็งเห็นถึงโอกาสที่ทุกคนสมควรได้รับในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และเรายินดีให้การสนับสนุนและพร้อมยืนเคียงข้างคุณอยู่เสมอ
โดยสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากเราได้ผ่านทาง https://www.ligman.com/th/news/ หรือ สมัครรับ จดหมายข่าวเพื่อติดตามกิจกรรมของเราได้ทุกเดือน