TH

LIGMAN ร่วมสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Share:

มูลนิธิศุภนิมิตเป็นองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวและชุมชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง เพื่อช่วยบรรเทาความยากจนและความอยุติธรรม โดย LIGMAN ได้ร่วมสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในโครงการต่อไปนี้:

     • โครงการอุปการะเด็ก จำนวน 216,000 บาท
     • โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม จำนวน 50,000 บาท
     • โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี จำนวน 66,000 บาท
     • โครงการเติมชีวิตด้วยการให้ จำนวน 50,000 บาท
     • โครงการตอบสนองฉุกเฉินวิกฤตโควิด-19 จำนวน 118,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนได้ที่ https://www.worldvision.or.th/oldweb/index_eng.html , https://www.worldvision.org/ , https://www.worldvision.or.th/