TH

ประกาศเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท

Share:

เราขอประกาศแต่งตั้ง Sanjay Tiwari เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท LIGMAN คนใหม่ซึ่งมีผลโดยทันที ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการสร้างและบริหารทีมงานระดับสากลในสายงานด้านแสงสว่าง, ระบบปรับอากาศ (HVAC), เครื่องทำความเย็นและลิฟต์อุตสาหกรรม Sanjay จึงได้รับมอบหมายหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดการบริหารธุรกิจของ LIGMAN ทั้งในสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือทั่วโลก

ศักดิ์ชาย มานะวงศ์สกุล ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท LIGMAN ได้ให้ความไว้วางใจและมอบหมายบทบาทนี้ให้กับ Sanjay เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของการให้แสงสว่างภูมิทัศน์

ศักดิ์ชายเชื่อมั่นว่าผู้ผลิตมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงได้ตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นในโครงการด้านความยั่งยืนและการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงการวางตำแหน่งขององค์กร

เรามุ่งหวังถึงการเติบโตและความสำเร็จบทใหม่ของ LIGMAN ภายใต้การนำของ Sanjay ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซึ่ง Sanjay จะบริหารงานภายใต้คำแนะนำของศักดิ์ชาย ที่จะคอยสนับสนุนทีมงานในเรื่องธุรกิจและการดำเนินงานทั้งหมด