TH

แสงสว่างสำหรับสนามเทนนิสกลางแจ้ง

Share:

แสงประดิษฐ์ที่ใช้ในสนามกีฬาจำเป็นต้องได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ความสว่างในระดับที่สูงและมีความสม่ำเสมออย่างเหมาะสมสำหรับกีฬาแต่ละประเภท หลีกเลี่ยงแสงจ้า รวมถึงการประหยัดพลังงาน กีฬาแต่ละประเภทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับแสงโดยเฉพาะ ซึ่งพิจารณาจากจังหวะการเล่น, ขนาดสนาม, ความเร็วของลูกบอล, ตำแหน่งของผู้ชมรูปแบบของกีฬา

ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงเมื่อไม่นานมานี้สนามกีฬากลางแจ้งส่วนใหญ่ใช้โคมไฟฟลัดไลท์หลอดเมทัลฮาไลด์เนื่องจากสามารถให้ความสว่างตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ หลอดไฟที่ให้กำลังสูงสามารถให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่ดีที่สุดในขณะที่ยังให้อุณหภูมิสีและการแสดงสีในระดับที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่เน้นแสงเป็นพิเศษ

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี LED ขณะนี้ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนจากหลอดเมทัลฮาไลด์เป็นหลอด LED ซึ่งให้ค่าลูเมนที่สามารถเทียบเท่ากันได้ แต่ใช้พลังงานเพียงครึ่งหนึ่งของหลอดเดิม นอกเหนือจากนี้ประโยชน์อื่น ๆ ของหลอด LED ที่เหนือกว่าหลอด HIT ก็ยังมีเรื่องของระยะเวลาในการบำรุงรักษาที่ลดลง, เปิดใช้งานได้ทันทีและให้สีที่มีความเสถียร

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถดูประโยชน์ของหลอด LED และหลอดเมทัลฮาไลด์ได้จากยกตัวอย่างนี้ โดยการนำไปใช้เพื่อให้แสงสว่างสำหรับสนามเทนนิสกลางแจ้ง

เทนนิสเป็นกีฬาที่มีจังหวะเล่นที่เร็วซึ่งต้องการใช้การมองเห็นที่แม่นยำ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือภาพของลูกเทนนิสที่ผู้เล่นมองเห็นจะต้องคมชัดและวิสัยทัศน์ในแนวตั้งของบริเวณรอบ ๆ ก็ต้องมองเห็นชัดเจน อย่างไรก็ตามในบริเวณขอบสนามก็ไม่ควรให้ลดระดับของแสงสว่างมากเกินไปเนื่องจากผู้เล่นก็ยังมีการใช้งานอยู่เช่นกัน

นอกจากพื้นที่ในสนามที่ต้องมีแสงสว่างที่สม่ำเสมอแล้ว ตำแหน่งของลูกเทนนิสก็ควรมีระดับแสงสว่างที่สม่ำเสมอด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้เล่นรับรู้ถึงความเร็วและวิถีของลูกเพื่อการตัดสินใจที่ดีในระหว่างเล่น

โคมไฟควรติดตั้งในระยะความสูงที่เหมาะสมเพื่อลดความจ้าของแสงที่ออกมาจากโคมไฟ

เกณฑ์ระดับความสว่างที่แนะนำ

ตารางเกณฑ์ตามมาตรฐานยุโรปสำหรับแสงสว่างสนามกีฬา EN12193
รูปแบบตำแหน่งเสาตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับไฟสนามเทนนิสกลางแจ้ง

ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ BS EN 12193:2007 และข้อมูลที่แสดงในตารางซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับสำหรับสนามเทนนิสกลางแจ้ง ดังนี้:

Class I: การแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ไม่ถ่ายทอดสด) พร้อมข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งผู้ชมที่อยู่ในระยะไกล

Class II: การแข่งขันระดับกลาง เช่น การแข่งขันระดับภูมิภาค หรือ ระดับท้องถิ่น โดยทั่วไปจะมีจำนวนผู้ชมส่วนหนึ่งที่รับชมจากระยะไกล การฝึกซ้อมขั้นสูงก็อาจรวมอยู่ในระดับนี้ด้วย

Class III: การแข่งขันที่ไม่จริงจังมาก เช่น การแข่งขันระดับท้องถิ่น หรือ สโมสรขนาดเล็ก ระดับนี้จะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ชม การฝึกซ้อมทั่วไป, กีฬาโรงเรียนและกิจกรรมสันทนาการก็จัดอยู่ในระดับนี้เช่นกัน

ผลคำนวณแสงสว่าง

ข้อมูลการคำนวณค่าความสว่างจาก DIALux ต่อไปนี้จะวิเคราะห์ให้ทราบระหว่างโคมไฟฟลัดไลท์หลอดเมทัลฮาไลด์เทียบกับโคมไฟหลอด LED โดยเปรียบเทียบกันทั้งแบบสนามเทนนิสเดี่ยวและสนามเทนนิสคู่

การติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบเดิม (เมทัลฮาไลด์) นั้นจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อให้ได้ค่าแสงสว่างที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการใช้งาน โคมไฟหลอด LED จะดีกว่ากรณีที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับระดับแสงสว่างอย่างเหมาะสม (ระดับมืออาชีพ, มือสมัครเล่น, ระดับสันทนาการ) รวมถึงประหยัดพลังงานอีกด้วย

สนามเดี่ยว – Class III

LIGMAN MUSTANG 34 – MS-93051


โคมไฟ 1 หัว 6 เสา 1050W HIT = 6,300W


E
avg = 355 lx    Emin/Eavg = 0.40

Emin = 143 lx

Emax = 471 lx 

 

สนามเดี่ยว – Class III

LIGMAN BILLUND 3 – BIU-90025

โคมไฟ 2 หัว 6 เสา 275W LED = 3,300W

Eavg = 318 lx    Emin/Eavg = 0.62
Emin = 197 lx
Emax = 396 lx 

สนามเดี่ยว – Class III

LIGMAN STEAMER 12 – SE-90032


โคมไฟ 2 หัว 6 เสา 210W LED = 2,520W


E
avg = 266 lx    Emin/Eavg = 0.62

Emin = 164 lx

Emax = 363 lx

สนามคู่ – Class II

LIGMAN MUSTANG 34 – MS-93051


โคมไฟ 1 หัว 6 เสา 1050W HIT = 6,300W

โคมไฟ 2 หัว 3 เสา 1050W HIT = 6,300W


E
avg = 318 lx    Emin/Eavg = 0.38

Emin = 120 lx

Emax = 738 lx  

 

สนามคู่ – Class II

LIGMAN BILLUND 3 – BIU-90025


โคมไฟ 2 หัว 8 เสาและโคมไฟ 4 หัว 1 เสาตรงกลาง
275W LED = 5,500W

 

Eavg = 300 lx    Emin/Eavg = 0.71

Emin = 214 lx

Emax = 494 lx  

สนามคู่ – Class II

LIGMAN STEAMER 12 – SE-90032


โคมไฟ 2 หัว 9 เสา 210W LED = 3,780W

E
avg = 211 lx    Emin/Eavg = 0.72

Emin = 152 lx

Emax = 316 lx 

สนามคู่ – Class III

 

LIGMAN MUSTANG 34 – MS-93051


โคมไฟ 1 หัว 6 เสา 1050W HIT = 6,300W

โคมไฟ 2 หัว 3 เสา 1050W HIT = 6,300W


E
avg = 375 lx     Emin/Eavg = 0.32

Emin = 127 lx

Emax = 792 lx  

 

สนามคู่ – Class III

LIGMAN BILLUND 3 – BIU-90025

 

โคมไฟ 2 หัว 8 เสาและโคมไฟ 4 หัว 1 เสาตรงกลาง 
275W LED = 5,500W

Eavg = 297 lx    Emin/Eavg = 0.69

Emin = 204 lx

Emax = 449 lx 

สนามคู่ – Class III

LIGMAN STEAMER 12 – SE-90032

โคมไฟ 2 หัว 9 เสา 210W LED = 3,780W

 

Eavg = 209 lx     Emin/Eavg = 0.72

Emin = 151 lx

Emax = 316 lx 

หลังจากเปรียบเทียบกันในหลายหัวข้อทั้งระดับการใช้พลังงานและระดับการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้หากเปลี่ยนจากหลอดเมทัลฮาไลด์ เป็นหลอด LED จึงได้ข้อสรุปดังนี้

LIGMAN MUSTANG 34MS-930516 of 1050W HIT 6,300W
LIGMAN BILLUND 3 BIU-9002512 of 275W LED 3,300Wใช้พลังงานน้อยกว่า HIT 48%
LIGMAN STEAMER 12SE-9003212 of 210W LED 2,520Wใช้พลังงานน้อยกว่า HIT 60%
LIGMAN MUSTANG 34MS-9305112 of 1050W HIT 12,600W
LIGMAN BILLUND 3 BIU-9002520 of 275W LED 5,500Wใช้พลังงานน้อยกว่า HIT 56%
LIGMAN STEAMER 12SE-9003218 of 210W LED 3,780Wใช้พลังงานน้อยกว่า HIT 70%

นอกจากข้อสรุปที่กล่าวมาแล้ว หลอด LED ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน, สีของหลอดไฟที่สเถียร, มีระบบควบคุมที่หลากหลาย, เปิดใช้งานได้ทันทีและมีองศาการกระจายแสงให้เลือกมากมายและด้วยความพร้อมของหลอดไฟที่สามารถให้แสงได้ในระดับสูงและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างขั้นสูงนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำมาใช้เป็นไฟสำหรับสนามกีฬาได้