“เสาไฟอัจฉริยะ” สัญลักษณ์แห่ง Smart City

 เสาไฟอัจฉริยะ หรือ Smart Pole เป็นหนึ่งสัญญาณหลักว่าเมืองกำลังพัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจริยะ ที่สามารถรองรับนวัตกรรมอันทันสมัยได้อย่างไร้ขีดจำกัดและมีประสิทธภาพ

Smart City คืออะไร ?

Smart City คือเมืองที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการชุมชน ช่วยในการลดต้นทุน การลดการใช้พลังงานและการบริโภคของประชากร Smart City เป็นโครงการที่หลาย ๆ เมืองทั่วโลกพยายามพัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงานหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้เมืองมีความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)

Smart City เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการวางผังเมืองที่รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City เป็นการสร้างเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อมและเพื่อความประหยัดพลังงาน

แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มี Smart City ที่ สมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างแต่ก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นเเบบด้วยกัน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)

Smart City ของเมืองใหญ่จะประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก:

– โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
– ไอที
ระบบการจราจร
– พลังงานสะอาด
– การท่องเที่ยว
– ระบบรักษาความปลอดภัย


ตัวอย่าง Smart  Pole ในเขตเมือง

เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)
เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)
เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)
เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)
เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ LIGMAN ให้รองรับแนวคิด LIGHTCONNECT ™ โดยการการรวมไดรเวอร์ใหม่และซ็อกเก็ตหลายตัวจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อเป็น“เสาไฟอัจฉริยะ” และรองรับการพัฒนาสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต  สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อก  LIGHTCONNECT ™ ได้ที่: https://issuu.com/ligmangroup/docs/catalogue-lightconnect-en-fr

ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ L-COLUMN เสาไฟอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ดีไซน์เพรียวบาง มาพร้อมกับระบบที่ปรับแต่งได้อย่างไร้ขีดขำกัด เพื่อใช้งานในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่สาธารณะ ด้วยความสามารถในกำหนดค่าและปรับแต่งได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้ LIGMAN L-COLUMN จึงเป็นเสาไฟอัจฉริยะที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับโครงการเมืองอัจฉริยะ

เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกโคมไฟภายในของเราได้ที่:
https://www.ligman.com/l-column-intelligent-light-column-lc-li3/ 

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand
Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

FAQs:

Smart City คืออะไรและเกี่ยวข้องกับเสาไฟอัจฉริยะอย่างไร

: Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ คือเมืองที่ถูกพัฒนาแล้วโดยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น การขนส่ง ระบบการจราจร และ เสาไฟอัจฉริยะที่สามารถปรับใช้ได้กับเมืองอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

เสาไฟอัจฉริยะ แตกต่างจากโคมไฟ หรือเสาไฟธรรมดาอย่างไร

: เสาไฟอัจฉริยะมีการรวมไดรเวอร์ใหม่และซ็อกเก็ตต่างๆเพื่อรองรับความต้องการในเมืองอัจฉริยะ เช่น กล้องวงจรปิด, ลำโพง, EV Charger, จอ LCD และ Wifi เป็นต้น

ทำไมเสาไฟอัจฉริยะจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอัจฉริยะ

:  เสาไฟอัจฉริยะ หรือ Smart Pole เป็นหนึ่งสัญญาณหลักว่าเมืองกำลังพัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจริยะ ที่สามารถรองรับนวัตกรรมอันทันสมัยได้อย่างไร้ขีดจำกัดและมีประสิทธภาพ

เสาไฟอัจฉริยะตอบโจทย์ด้านใดบ้างต่อโครงการ Smart City

: นอกเหนือจากการให้แสงสว่าง เสาไฟอัจฉริยะตอบทุกโจทย์ด้านเทคโนโลยีให้แก่ Smart City โดยมีทั้งระบบชาร์จไฟรถยนต์ / ยานพาหนะ (EV), ระบบอินเตอร์คอม, ปุ่มกดฉุกเฉิน, กล้องวงจรปิด, ลำโพง, จุดเชื่อมต่อ Wifi และอุปกรณ์มือถือ, สถานีตรวจสภาพอากาศ, ป้ายโฆษณา, ธง, ป้ายชื่อ, เซลล์โฟโตวอลเทอิกและอินเวอร์เตอร์ ขนาดตามความต้องการใช้งาน

นวัตกรรมใดที่ถูกนำมาใช้กับเสาไฟอัจฉริยะ

: นวัตกรรมที่ใช้กับเสาไฟอัจฉริยะ คือ IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อเข้ากับการใช้งานอื่น ๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่าง ๆ เช่น Smart Network, Smart Home, Smart Grid, Smart Device, Smart Intelligent Transportation รวมถึง Smart Pole

แต่งบ้านยังไงไม่ให้หลุดเทรนด์ ด้วยโคมไฟภายใน

แต่งบ้านให้ไม่ซ้ำใครและไม่หลุดเทรนด์ด้วยโคมไฟภายใน ปกติเราเลือกโคมไฟจากดีไซน์เป็นหลักแต่จะดีไหมถ้านอกจากดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครแล้วบรรยากาศของแสงภายในบ้านก็บ่งบอกเอกลักษณ์ของเราด้วย 

เทรนด์แต่งบ้านที่พลาดไม่ได้ !

แต่ละวงการต่างมีเทรนด์เป็นของตัวเองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะวงการแฟชั่น อุตสาหกรรม หรือ แม้แต่การแต่งบ้านก็ยังมีเทรนด์หรือสิ่งที่เป็นที่นิยมในสังคม ปัจจุบันเราอยู่บ้านกันมากขึ้น เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เริ่มหันมาตกแต่งบ้านเพื่อไม่ให้ดูน่าเบื่อและปรับใช้ได้ในทุกโอกาส ทั้งการพักผ่อนหรือการสังสรร 

เทรนด์หลักปีนี้เน้นการแต่งบ้านโดยให้ความรู้สึกอบอุ่น เน้นความโล่งสบายตา ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ตกแต่งด้วยรูปทิวทัศน์ธรรมชาติหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ เพิ่มความเขียวให้บ้านด้วยต้นไม้ต้นเล็ก ๆ และเลือกใช้สีที่เรียบง่ายหรือโทนสีตามความนิยมก็ได้ ที่สำคัญคือเน้นความเป็นธรรมชาติ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเทรนด์การแต่งบ้านแนวธรรมชาติกำลังมาแรงแต่เราก็ยังแทรกความโมเดิร์นเอาไว้ได้ด้วยโคมไฟภายใน 

โคมไฟภายใน

แสงไฟจะช่วยสร้างบรรยากาศที่แตกต่างกันแต่ละห้องได้แม้ว่าใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนกัน แสงที่นิยมใช้ในบ้านจะมีตั้งแต่ 2700K 3000K 4000K หรือ 6500K ตามสไตล์ของแต่ละห้อง 

โคมไฟภายใน

ห้องรับแขก สามารถใช้โคมไฟภายในแบบปรับอุณหภูมิและความเข้มแสงได้เพื่อปรับบรรยากาศให้เข้ากับโอกาสในการพบปะ 

ขอเสนอโคมไฟ NYBRO Tunable White สำหรับติดตั้งและตกแต่งให้ห้องรับแขกของคุณดูน่าสนใจมากขึ้น https://www.ligman.com/nybro-7-nyb-30024/

โคมไฟภายใน

ห้องครัว สามารถใช้โคมไฟภายในแบบส่องลงเพื่อโฟกัสเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานบ่อยครั้ง ใช้อุณหภูมิแสง 4000K เพื่อความปลอดภัยในการทำอาหาร หรือ สามารถเลือกใช้โคมไฟภายในที่ปรับแต่งสีได้แบบ RGBW 

ขอเสนอโคมไฟแบบห้อยเพดานและแบบติดฝ้า สำหรับติดตั้งและตกแต่งให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวของคุณ
https://www.ligman.com/products/indoor/pendant-luminaires-pen2/ และ https://www.ligman.com/products/indoor/surface-ceiling-luminaires-cei2/

ทางเดิน สามารถใช้โคมไฟแบบส่องลงหรือเพิ่มลูกเล่นได้ด้วยโคมไฟภายในแบบส่องขึ้นลง 2 ทางเพื่อตกแต่งให้ทางเดินของคุณไม่น่าเบื่อ สามารถเลือกรุ่นที่ตั้งค่าเพื่อเล่นสีของแสง ปรับแต่งได้ทั้งโทนอุ่นและเย็นอย่างอิสระตามอารมณ์

ขอเสนอโคมไฟแบบติดฝ้าและแบบห้อยเพดาน สำหรับติดตั้งและตกแต่งให้เข้ากับทางเดินและสไตล์ของบ้านเพื่อต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน
https://www.ligman.com/products/indoor/surface-ceiling-luminaires-cei2/ และ https://www.ligman.com/products/indoor/pendant-luminaires-pen2/

indoor lighting

โซนพักผ่อน สามารถตกแต่งบ้านส่วนพักผ่อนได้โดยเน้นใช้แสง 2700K หรือ 3000K เพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายตา

ขอเสนอไฟเส้น LED และโคมไฟสำหรับตกแต่งเพิ่มเติมเต็มโซนพักผ่อนของคุณ
https://www.ligman.com/products/continuous-led-solutions-lr1/ และ https://www.ligman.com/pendant-luminaires-hygge-hpen2/

indoor lighting

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกโคมไฟภายในของเราได้ที่: https://issuu.com/ligmangroup/docs/catalogue-indoor

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand

Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

FAQs:

ปัจจัยอะไรที่คนส่วนใหญ่มักใช้ในการเลือกซื้อโคมไฟภายใน

: คนส่วนใหญ่มักเลือกโคมไฟภายในจากดีไซน์เป็นหลัก

ปัจจัยเพิ่มเติมอะไรที่คนส่วนใหญ่ควรที่จะให้ความสำคัญพอ ๆ กับดีไซน์เมื่อเลือกซื้อโคมไฟภายใน

: ปัจจัยเพิ่มเติมที่สำคัญในการเลือกซื้อโคมไฟภายในคือแสง ที่ช่วยสร้างบรรยากาศภายในบ้าน

เทรนด์หลักในการแต่งบ้านในปีนี้คืออะไร และ เกี่ยวอะไรกับโคมไฟภายใน

: เทรนด์หลักของการแต่งบ้านในปีนี้คือ การแต่งบ้านโดยเน้นความโล่งสบายตา และความเป็นธรรมชาติจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ และ ความเขียวให้บ้านด้วยต้นไม้ต้นเล็ก ๆ ซึ่งโคมไฟภายในก็ถือเป็นหนึ่งในของตกแต่งบ้านควรเลือกโคมไฟที่เป็นสไตล์โมเดิร์น 

แสงอุณหภูมิอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กับโคมไฟภายใน ซึ่งติดตั้งภายในตัวบ้าน

: แสงที่นิยมใช้กับโคมไฟภายในมีตั้งแต่ 2700K, 3000K, 4000K หรือ 6500K ตามสไตล์ของแต่ละห้องในบ้าน

ภายในห้องครัว ควรใช้โคมไฟภายในที่อุณหภูมิแสงเท่าใดจึงจะเหมาะสม

:  ควรใช้โคมไฟภายในที่อุณหภูมิแสง 4000K เพื่อความปลอดภัยในการทำอาหาร หรือ สามารถเลือกใช้โคมไฟภายในที่ปรับแต่งสีได้แบบ RGBW 

สร้างจุดเด่นให้สวนของคุณได้ง่าย ๆ ด้วย Spotlight

spotlight

โคมไฟ Spotlight  เป็นที่นิยมมากในทั่วโลก เพราะติดตั้งและใช้งานง่าย ส่วนใหญ่เรามักเห็นโคมไฟ Spotlight ตามสวนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือสวนในบ้าน
รวมไปถึงงานส่องป้ายต่างๆ ก็ใช้โคมไฟประเภทนี้เช่นกัน

spotlight

ไฮไลท์สวนให้สวยด้วย Spotlight

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมสถานที่ธรรมดา ๆ ที่คุณเห็นเมื่อตอนกลางวันกลับโดดเด่นขึ้นมาได้ในเวลากลางคืน อันที่จริงแล้วในปี 2020 นี้มีสถานที่ไม่น้อยที่กลายเป็นจุด
แลนด์มาร์กในยามค่ำคืนแต่หากคุณผ่านไปในตอนกลางวันสถานที่นั้นกลับไม่มีอะไรให้น่าดึงดูดใจเอาซะเลย 

spotlight

คำตอบที่ชัดเจนก็คือแสงไฟ ซึ่งแสงไฟเป็นนวัตกรรมของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จากนั้นก็พัฒนาการใช้งานมาเรื่อย ๆ และถูกปรับมาใช้เพื่อการตกแต่งสถานที่ในที่สุด

แม้ว่าโคมไฟ S
potlight จะเป็นประเภทที่มีมานานแล้วก็ตามแต่ปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ
กล่าวได้ว่าในทุกโครงการ โคมไฟ S
potlight จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเสมอ

การใช้งานหลักของโคมไฟ Spotlight คือเพื่อส่องเน้นวัตถุหรือพื้นที่เฉพาะที่เราต้องการให้โดดเด่นขึ้นมา
ในยามค่ำคืน เช่น ส่องเน้นป้าย รูปปั้นต้นไม้หรือพุ่มไม้ในสวน เป็นต้น


วิธีการใช้งานโคมไฟ S
potlight เพื่อสร้างจุดเด่นให้สวนของคุณ

ส่องแบบ Up Light คือการติดตั้งโคมบนพื้นและส่องไฟขึ้นไปด้านบนเพื่อสาดแสงลากยาวจากโคนต้นไม้ขึ้นไปสู่ปลายยอด สีของแสงส่วนใหญ่ที่ใช้ในงานสวนคือ 3000K
ให้ความรู้สึกสบายตา สวยงามและน่าค้นหา 

spotlight

ส่องแบบ Moon Light คือการเล่นแสงไฟเลียนแบบแสงจากดวงจันทร์ โดยติดตั้งโคมไฟ spotlight  ไว้บนกิ่งไม้และสาดลงมาด้านล่าง แสงจะลอดผ่านกิ่งก้านและใบของต้นไม้ลงมาถึงพื้น ซึ่งเอฟเฟคแสงที่ได้นั้นจะมีเงาของกิ่งไม้และใบไม้โชว์บนพื้น ให้ความธรรมชาติและไม่รู้สึกอึดอัด 

spotlight

ปัจจุบันตามโครงการหมู่บ้าน คอนโด โรงแรมและรีสอร์ตมีการใช้แสงส่องแบบ Moon Light มากขึ้นเพื่อทำให้ผู้พักอาศัยรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวและสบายใจเมื่อเข้าพัก 

อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าขาดไม่ได้สำหรับคนรุ่นใหม่ นั่นก็คือการโพสต์รูปผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งหากสวนของเราสวยทั้งกลางวันและกลางคืน แนวโน้มที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะถ่ายรูปและประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจของเราผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน

spotlight
spotlight
spotlight

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  https://www.ligman.com/products/outdoor/floodlights-projectors-and-column-projectors-pr2/

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand

Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

FAQs:

โคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) นิยมใช้ในบริเวณใดมากที่สุด

: โคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) มักถูกใช้งานตามส่วนต่างๆ ของสวนสาธารณะ หรือ สวนในบ้านเพื่อส่องเน้นไปที่บริเวณต้นไม้

รูปแบบการส่องสว่างต้นไม้ของโคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) มีอยู่กี่วิธี

: มีอยู่สองวิธี 
1) ใช้โคมไฟ Spotlight(สปอร์ตไลท์)ส่องแบบ Moon Light 
2) ใช้โคมไฟ Spotlight(สปอร์ตไลท์)ส่องแบบ Up Light 

การใช้โคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) ในการส่องสว่างแบบ Up Light เป็นอย่างไร

: เป็นการติดตั้งโคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) บนพื้นและส่องไฟขึ้นไปด้านบนเพื่อสาดแสงลากยาวจากโคนต้นไม้ขึ้นไปสู่ปลายยอด โดยแสงไฟที่มักใช้เป็น 3000K

การใช้โคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) ในการส่องสว่างแบบ Moon Light เป็นอย่างไร

: เป็นการติดตั้งโคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) ไว้บนกิ่งไม้ เพื่อให้แสงไฟสาดลงมาด้านล่างผ่านกิ่งก้านและใบของต้นไม้ลงมาถึงพื้น ทำให้เกิดเอฟเฟคแสงตกลงพื้นที่ได้จากเงาของกิ่งไม้ และ ใบไม้

การส่องสว่างแบบ Moon Light และ Up Light ของโคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) แบบใดเป็นที่นิยมมากกว่ากัน

: การใช้โคมไฟ Spotlight (สปอร์ตไลท์) ส่องต้นไม้แบบ Moon Light มีความนิยมมากกว่าสำหรับหมู่บ้าน คอนโด โรงแรมและรีสอร์ต

ลักษณะการทำงานของ Motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวทำงานยังไง ?

โคม ไฟ สนาม (motion sensor)
โคม ไฟ สนาม (motion sensor)

เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวการให้แสงสว่าง ซึ่งจะตรวจจับการเคลื่อนไหวทั้งกลางวันและกลางคืนแบบ 24 ชั่วโมง สามารถควบคุมแบบสัมผัสครั้งเดียวผ่านรีโมท หลังจากเปิดใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ และยังใช้พลังงานต่ำในการเชื่อมต่อ เป็นระบบอัตโนมัติ ประหยัดพลังงานและตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี

โคมไฟถนนและโคมส่องสว่างทั่วบริเวณแบบมี Motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เราแนะนำ

motion sensor

โคมไฟ LIGHT LINEAR DENVER
โคมไฟเสาสูงส่องสว่างทั่วบริเวณ ดีไซน์สุดพิเศษและมีเสน่ห์ดึงดูดด้วยรูปแบบของการติดตั้งที่ให้ความรู้สึกถึงการสับเปลี่ยนอย่างไร้ที่สิ้นสุด

https://www.ligman.com/th/light-linear-denver-street-area-lighting-luminaires-li-st3/

โคมไฟ LIGHT LINEAR PT
โคมไฟเสาสูงส่องสว่างทั่วบริเวณ มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและยังให้ผลดีในทางด้านเทคนิค
https://www.ligman.com/th/light-linear-pt-street-area-lighting-luminaires-lig-st3/

motion sensor
motion sensor

โคมไฟ STEAMER
โคมไฟติดเสาสูงรูปทรงทันสมัย ใช้เพื่อส่องสว่างทั่วบริเวณ เป็นโคมไฟส่องสว่างที่ดีและมีคุณภาพที่สุด
https://www.ligman.com/th/steamer-street-area-lighting-luminaires-st-st3/

รัศมีการตรวจจับของ Motion sensor สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ในระยะเท่าไร

– รัศมีการตรวจจับในแนวตั้งอยู่ที่ประมาณ 2.5 – 12 เมตรขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
– รัศมีการตรวจจับในแนวนอนอยู่ที่ประมาณ 14.6 -30.5 เมตรขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

motion sensor

LIGMAN ขอเสนอผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนและโคมไฟส่องสว่างทั่วบริเวณแบบมี Motion sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ในบริเวณกว้างและรองรับระบบควบคุม Motion sensor ผ่านแอปพลิเคชั่น

motion sensor

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ เลือกชมผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนและโคมไฟส่องสว่างทั่วบริเวณแบบมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของเราได้ที่ : https://www.ligman.com/th/products/urban-lighting-with-occupancy-sensing/street-area-lighting-with-motion-sensor-sm2/

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand

Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

FAQs:

Motion sensor คืออะไร

: เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวในรัศมีการตรวจจับของ Motion sensor ทั้งรัศมีแนวตั้งและแนวนอน

หลักการทำงานของ Motion sensor มีกี่ประเภท

: หลักการทำงานของ Motion sensor มี 3 ประเภท 
     1. Passive Infrared Sensor (PIR) ตรวจจับความร้อนจากร่างกาย เมื่อมีการขยับหรือเคลื่อนไหว 
     2. Ultrasonic ตรวจจับการสะท้อนกลับมาของคลื่นเสียงเมื่อกระทบกับวัตถุ 
     3. Microwave ตรวจจับเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ ด้วยการตรวจจับความร้อนในพื้นที่ที่ต้องการ สามารถตรวจจับทะลุสิ่งกีดขวางได้

ระยะรัศมีการตรวจจับ Motion sensor ทำงานในรัศมีเท่าไหร่

: หากเป็น Motion sensor แบบแนวตั้ง ประมาณ 2.5 – 12 เมตร, แนวนอนประมาณ 14.6 -30.5 เมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)

Motion sensor มีประโยชน์อย่างไร

: Motion sensor เป็นระบบที่ใช้พลังงานน้อย ประหยัดพลังงาน ช่วยแก้ปัญหาลืมเปิด-ปิดไฟทิ้งไว้ ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เซ็นเซอร์เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถปรับตั้งเวลาให้ไฟเปิดค้างไว้ได้ตามต้องการ

จุดใดเหมาะสำหรับการติดตั้ง Motion sensor

: Motion sensor สามารถติดตั้งได้ในทุกที่ที่ต้องการแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งในบ้าน, ริมทางเดินสาธารณะ, ห้องน้ำสาธารณะ, ลานจอดรถและแม้แต่ไฟถนน

การกระจายแสงของโคมไฟถนน LED

โคมไฟถนน LED มีวัตถุประสงค์หลักคือใช้เพื่อให้ความสว่างแก่ถนนและเส้นทางการจราจรต่างๆ ทั้งในเมืองและในชนบทเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเราจึงมีกลุ่มโคมไฟถนนที่มีความหลากหลายของกำลังวัตต์ อย่างไรก็ตามเทรนด์โลกในปัจจุบันมีการตั้งโจทย์การใช้งานที่ลึกไปอีกขั้นนั่นคือต้องการให้แสงครอบคลุมทั่วทั้งถนนหรือพื้นที่ที่ต้องการใช้งานโดยยังคงการประหยัดพลังงานเอาไว้ ด้วยเหตุนี้โคมไฟถนนจึงถูกพัฒนาให้มีการกระจายแสงที่หลายหลายและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคมไฟถนน LED

รูปแบบการกระจายแสง

แสงสว่างในปริมาณที่เหมาะสมมีส่วนช่วยให้มนุษย์คลายความเครียดลงได้ ซึ่งในทางกลับกันหากรับในปริมาณที่มากเกินไปหรือต้องเจอแสงรบกวนบ่อยครั้งก็จะก่อให้เกิดความหงุดหงิดใจและเครียดสะสมได้ ดังนั้นการออกแบบแสงสว่างที่คำนึงถึงรูปแบบการกระจายแสงที่เหมาะสมจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการติดตั้งจริงว่าแนวทางแสงเป็นอย่างไรต่อพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะในงานส่องสว่างถนนสายหลักที่อาจมีการขับขี่ที่รวดเร็วกว่าถนนเส้นทางรอง หากแสงสว่างน้อยหรือมากเกินก็สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

โคมไฟถนน LED มีรูปแบบการกระจายแสงที่หลากหลายตามมาตรฐานการส่องสว่าง IESNA/EN ดังนี้ VN: very narrow, N: narrow beam, M: medium beam, W: wide beam, VW: very wide beam, E: elliptical beam, Type II, III และ IV สำหรับไฟถนนและไฟส่องสว่างทั่วบริเวณ

โคม ไฟ ถนน led (streetlight led)

 T2 – แสงการกระจายแบบเน้นออกด้านข้างเป็นหลัก

โคม ไฟ ถนน led (streetlight led)

T3 –  แสงกระจายออกแบบเน้นออกด้านข้างและด้านหน้าเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถนน

โคม ไฟ ถนน led (streetlight led)

T4 – แสงกระจายออกแบบเน้นพุ่งไปด้านหน้าเป็นหลักและให้การครอบคลุมบริเวณพื้นที่หลังโคมไฟด้วย

โคม ไฟ ถนน led (streetlight led)

ME – กระจายแสงแบบผสมผสานเพื่อให้ครอบคลุมไปทั้งด้านข้างและด้านหน้า

Very Narrow beam, Narrow beam (VN) (N)
Medium beam (M)
Wide beam (W)
Elliptical beam (E)

โคม ไฟ ถนน led (streetlight led)

ดังที่กล่าวข้างต้น ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเราจึงมีรูปแบบการกระจายแสงที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในทุกการใช้งาน การกระจายแสงแบบ T1, T2, T3, T4, T5, VN, N, M, W,VW และ EW

streetlight led


โคมไฟโปรเจคเตอร์ติดเสาสูง ปรับองศาโคมได้ ให้ความสว่างทั่วบริเวณ ใช้งานง่ายและคุ้มค่า มีองศาแสงกว้างให้เลือกใช้

MARTINI โคมไฟถนน LED

streetlight led

โคมไฟเสาสูง ตัวโคมดีไซน์บาง โดดเด่นและทันสมัย สามารถปรับองศาโคมได้ มีองศาแสงหลากหลายที่สามารถปรับใช้ได้ตามต้องการ

microvos technology


ขอเสนอ
เทคโนโลยีการควบคุมแสงสว่างแห่งอนาคต LIGMAN MicroVOS™ ที่สามารถผสมผสานรูปแบบการกระจายแสงมาตรฐาน 2 แบบเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมไปอีกขั้น เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เราใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งเป็นเลนส์พิเศษได้  LIGMAN จะผสมผสานเลนส์จนเป็นเลนส์พิเศษที่ออกแบบมาให้โดยเฉพาะหากต้องการเพิ่มมุมแสง cut-off หรือ เลนส์หมุน 90, 180หรือ 270องศา ก็สามารถทำได้เช่นกัน

streetlight led

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ ดูข้อมูลเกี่ยวกับ LIGMAN MicroVOS™ ได้ที่:  https://www.ligman.com/th/microvos/  และ https://www.ligman.com/th/products/outdoor/street-area-lighting-luminaires-st2/

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand

Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

FAQs:

โคมไฟถนน LED มีประโยชน์อย่างไร

: โคมไฟถนน LED ให้ค่าความสว่างสูง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งและประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยี MicroVOS มีประโยชน์อย่างไรต่อโคมไฟถนน LED

: MicroVOS คือเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับแต่งให้โคมไฟถนน LED เป็นเลนส์พิเศษได้ โดยการผสมผสานรูปแบบการกระจายแสงมาตรฐาน 2 แบบเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายแสงให้กว้างขึ้น

โคมไฟถนน LED มีรูปแบบการกระจายแสงมาตรฐานกี่แบบ

: โคมไฟถนน LED มีการกระจายแสงมาตรฐาน 2 แบบ คือ การกระจายแสงแบบสมมาตรและการกระจายแสงแบบอสมมาตร

การกระจายแสงแบบสมมาตรและอสมมาตรของโคมไฟถนน LED มีอะไรบ้าง

: การกระจายแสงของโคมไฟถนน LED แบบสมมาตรได้แก่ VN (Very narrow), N (Narrow), M (Medium), W (Wide), VW (Very wide), EW (Extra wide)
  การกระจายแสงแบบอสมมาตรได้แก่ T1, T2, T3, T4, T5, 

แสงสว่างของโคมไฟถนน LED ส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์อย่างไร

: ในกรณีที่มีการใช้ถนนและบริเวณนั้นโคมไฟถนน LED ให้แสงสว่างในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ไฟเส้น LED คืออะไร ?

cover

ไฟเส้น LED เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีค่า IP หลากหลายให้เลือกใช้งานตั้ง IP20 ไปจนถึง  IP68 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานตกแต่งภายในและภายนอก การติดตั้งใต้น้ำก็เป็นที่นิยมมากไม่แพ้กัน ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายทั้งยังติดตั้งได้ง่าย รวมถึงสามารถหลบซ่อนสายตาจากผู้คนได้อย่างดีจึงเหมาะใช้เป็นไฟซ่อนใต้ฝ้า เพดาน ตามขอบประตู หน้าต่าง ซ่อนใต้ท้องรถหรือใช้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เช่นกัน

ไฟเส้น LED ดีอย่างไร ?

ไฟชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นยาวคล้ายริบบิ้น มันจึงมีชื่อเรียกว่า LED Ribbon ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถบิดงอได้อย่างอิสระ(ตามองศาโค้งของแต่ละรุ่น) ติดตั้งได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ ดัดโค้งปรับให้เข้ากับโครงสร้างพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งได้ง่าย ให้แสงสว่างที่ต่อเนื่องไม่เกิดเงา ด้วยข้อดีทั้งหมดนี้ ปัจจุบันเราจึงเห็นไฟเส้น LED ในแทบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าและสถานบริการต่าง ๆ 

วิธีเลือกซื้อไฟเส้น LED

ในการเลือกซื้อไฟเส้น LED ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงพื้นที่ที่ต้องการนำไปติดตั้งว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อเลือกไฟเส้น LED รุ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึงพื้นที่นั้น เช่น
– เป็นพื้นที่แห้งในอาคาร มีโอกาสที่จะเกิดฝุ่นสะสม เช่น ขั้นบันได หลืบฝ้า
– เป็นพื้นที่ชื้นจากเครื่องปรับอากาศหรือต้นไม้
– เป็นพื้นที่ภายนอกอาคารโดนแสงแดดและโดนฝน
– เป็นพื้นที่ที่มีโอกาศเกิดน้ำขัง พื้นที่ติดตั้งใกล้แหล่งน้ำ หรือ ใต้น้ำ 

คุณสมบัติการป้องกันฝุ่นและน้ำของไฟเส้น LED

IP20 เหมาะสำหรับใช้งานภายใน ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้แต่ต้องปิดไฟระหว่างทำความสะอาด
IP65 สามารถโดนน้ำฝนได้ แต่แช่น้ำไว้ตลอดไม่ได้
IP67 / IP68 สามารถแช่น้ำได้ แต่ควรระวังบริเวณจุดเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้น้ำเข้า

ความยาวมาตรฐานจำหน่ายที่ 5 เมตร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @ligman หรือ สามารถดูสเปคไฟเส้น LED ได้ที่ https://www.ligman.com/th/products/continuous-led-solutions-lr1/

ไฟเส้น led (led strip)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกโคมไฟภายในของเราได้ที่ : https://issuu.com/ligmangroup/docs/catalogue-indoor 

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand

Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

FAQs:

ข้อดีของไฟเส้น LED คืออะไร

: ไฟเส้น LED สามารถบิดงอได้อย่างอิสระตามองศาโค้งของแต่ละรุ่น, สามารถติดตั้งได้ง่ายแม้ในที่แคบ และ ให้แสงสว่างที่ต่อเนื่องไม่เกิดเงา

วิธีการเลือกซื้อไฟเส้น LED

: ก่อนการเลือกซื้อไฟเส้น LED ทุกครั้ง ควรคำนึกถึงพื้นที่ในการติดตั้งก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรและจึงเลือกไฟเส้น LED ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เช่น พื้นที่แห้งในอาคารซึ่งมีโอกาสเกิดฝุ่นสะสมในขั้นบันไดหรือหลืบฝ้าเพดาน ควรใช้ไฟเส้น LED IP20 ขึ้นไป

ไฟเส้น LED IP67-IP68 ขึ้นไปมีคุณสมบัติอะไร

: ไฟเส้น LED IP67-IP68 ขึ้นไปสามารถแช่น้ำได้ เนื่องจากกันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรระวังบริเวณจุดเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้น้ำเข้า เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับใช้ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ

ปัจจุบันเรามักจะเห็นการใช้งานของไฟเส้น LED ในสถานที่ใดมากที่สุด

: เราจะเห็นการใช้งานของไฟเส้น LED ตามห้างสรรพสินค้าและสถานบริการต่าง ๆ

หากสถานที่นั้นๆมีการโดนน้ำฝนเป็นครั้งคราว ควรใช้ไฟเส้น LED IP อะไรจึงจะเหมาะสม

: ควรใช้ไฟเส้น LED IP65

ตกแต่งสวนง่าย ๆ ด้วยโคมไฟสนาม (Bollard)

cover

โคมไฟสนาม (Bollards) เหมาะใช้สำหรับเสริมบรรยากาศและให้แสงสว่างแก่พื้นที่สวน หากคุณต้องการให้สวนของคุณมีความทันสมัยมากขึ้น โคมไฟสนามที่เลือกต้องออกแบบอย่างเรียบง่ายและมีสไตล์ เพื่อให้โคมไฟกลมกลืนกับธรรมชาติและบรรยากาศในสวนของคุณ

โคม ไฟ สนาม (bollard)

โคมไฟสนาม (Bollards) ประเภทใดที่ให้แสงที่ดีที่สุด

โคมไฟสนาม (Bollards) ที่ดีควรให้แสงสว่างและการกระจายแสงที่ดี เพิ่มมิติความสวยงามให้กับทางเดินในสวน ลักษณะของโคมไฟสนามมีความสูงประมาณ 1 เมตร หรือ ขนาดเล็กกว่านั้น ติดตั้งบริเวณริมทางเดินในสวน เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้เยี่ยมชมสวนในยามค่ำคืน ระยะห่างของโคมไฟขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานต้องการติดตั้งโคมไฟเพื่อเน้นตกแต่งสวนให้สวยงาม ระยะห่างของโคมไฟสามารถติดตั้งได้ในระยะห่างประมาณ 5-8 เมตร แต่หากผู้ใช้งานเน้นฟังก์ชั่นส่องสว่างทางเดินโดยเฉพาะ ระยะห่างของโคมไฟจะอยู่ที่ประมาณ 5 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์และสไตล์ความชอบของผู้ใช้งาน

การกระจายแสงของโคมไฟสนามจะกระจายเพื่อเน้นส่องเฉพาะจุด และครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างมาก รูปแบบการส่องสว่างจะมีทั้งแบบแสงกระจายออกจากโคมด้านเดียวหรือสองด้าน หรือ ส่องกระจายรอบโคมแบบ 360 องศา อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โคมไฟสนามได้เองทั้งตามความชื่นชอบหรือตามฟังก์ชั่นการใช้งาน

การกระจายแสงแบบด้านเดียวหรือสองด้าน: เน้นด้านการใช้งานเป็นหลัก โดยใช้แสงสว่างจากดวงโคมไฟสนามในการป้องกันการสะดุดหรือล้มจากการชน ในช่วงเวลากลางคืน

โคม ไฟ สนาม (bollard)

LIGHT LINEAR PT โคมไฟสนาม

โคมไฟสนามที่รวมประสิทธิภาพของไฟโปรเจคเตอร์เอาไว้ภายใน ดีไซน์ทันสมัย ใช้ส่องสว่างทั่วบริเวณและตอบโจทย์ทุกงานส่องสว่างอย่างมืออาชีพ https://www.ligman.com/th/light-linear-pt-bollards-li-bo3/

โคม ไฟ สนาม (bollard)

JET โคมไฟสนาม

โคมไฟสนามประสิทธิภาพสูง รุ่น  JET  ดีไซน์ทันสมัยที่มาพร้อมตัวเลือกการส่องสว่างที่หลากหลาย ทั้งแบบส่องสว่างทางเดียวและ 2 ทาง อีกทั้งยังมาพร้อมเลนส์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้งานได้ในทุกโครงการส่องสว่าง
https://www.ligman.com/th/jet-bollards-je-bo3/


การกระจายแสงแบบวงกลมหรือรอบทิศทาง 360 องศา
: เน้นใช้ตกแต่งเป็นหลัก เพื่อให้ได้แสงที่สลัว ๆ เพิ่มมิติแสงและเงาเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับสวน

โคม ไฟ สนาม (bollard)

VANCOUVER โคมไฟสนาม

โคมไฟสนามดีไซน์ทันสมัย สามารถใช้ตกแต่งสถานที่ มีให้เลือกเอฟเฟคแสงหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่แสงสว่างออกทุกด้าน หรือแบบมีลวดลายฉลุ สามารถสั่งทำลวดลายได้ตามต้องการ
https://www.ligman.com/th/vancouver-bollards-va-bo3/

โคม ไฟ สนาม (bollard)

        LIGHTSOFT โคมไฟสนาม

        โคมไฟสนามให้เอฟเฟคแสงแบบนุ่มนวล ให้การส่องสว่างแบบ indirect ที่มาพร้อม          ดีไซน์โคมที่ดูสบายตาสวยงามและมีรูปทรงที่ชัดเจน
        https://www.ligman.com/th/lightsoft-bollards-ligh-bo3/

FRAME โคมไฟสนาม

โคมไฟสนามมาพร้อมฟังก์ชั่นที่นั่งอันโดดเด่นมีสไตล์ ผสมผสานอย่างลงตัวด้วยรูปแบบของสีโคมและแสงไฟ ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อส่องสว่างและเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งได้ในชิ้นเดียว 
https://www.ligman.com/th/frame-bollards-fr-bo3/

LIGMAN ขอเสนอโคมไฟสนาม (Bollards) ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นอันโดดเด่นมีสไตล์ ใช้วัสดุที่แข็งแกร่งทนทาน มีดีไซน์ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานการส่องสว่าง ผสมผสานอย่างลงตัว มีหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายตามความต้องการ

โคม ไฟ สนาม (bollard)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ เลือกชมผลิตภัณฑ์โคมไฟสนามของเราได้ที่ : https://www.ligman.com/th/products/outdoor/bollards-bo2/

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok,Thailand. 

Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

FAQs:

ระยะห่างการติดตั้งโคมไฟสนามควรติดที่ระยะห่างเท่าไหร่

: โคมไฟสนามควรติดที่ระยะห่างประมาณ 5-8 เมตร

โคมไฟสนามควรมีความสูงกี่เมตร

: โคมไฟสนามควรมีความสูง 1 เมตร หรือ ขนาดเล็กกว่านั้น

การกระจายแสงของโคมไฟสนามมีกี่ประเภท

: โคมไฟสนามมีการกระจายแสง 2 ประเภท

โคมไฟสนามมีกระจายแสงแบบใดบ้าง

:  โคมไฟสนามมีกระจายแสงแบบด้านเดียวหรือสองด้านและกระจายแสงแบบวงกลมหรือรอบทิศทาง 360 องศา

ประโยชน์ของโคมไฟสนามคืออะไร

: โคมไฟสนามให้แสงสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในตอนกลางคืน

โคมไฟดาวไลท์มีกี่แบบและเคล็ดลับการเลือกใช้

Downlight ref.7

โคมไฟดาวไลท์ ให้ทิศทางแสงแบบส่องลงเพื่อเน้นส่องสว่างบริเวณพื้นที่การใช้งานเป็นหลัก คุณสามารถใช้ไฟประเภทนี้ส่องให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณ หรือ เพื่อให้แสงเฉพาะจุดก็ได้เช่นกัน เช่น บริเวณโต๊ะทำงาน ทางเข้าอาคาร หรือ หากต้องการเพิ่มลูกเล่นให้กับไฟดาวไลท์ธรรมดา ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ดาว ไล ท์


โคมไฟดาวไลท์มีกี่แบบ

Amos
Baker
Jasper
Brisbane

โคมไฟ Downlight  มีทั้งหมด 4 แบบ คือ 
1. โคมไฟดาวไลท์แบบฝังใต้ฝ้า (Recessed Downlight) เป็นแบบที่นิยมใช้งานมากที่สุดในงานที่พักอาศัย โรงแรม รวมถึงตามอาคารสำนักงาน ด้วยการติดตั้งแบบซ่อนตัวโคม ผู้ใช้งานจะเห็นเพียงแค่หน้าโคมซึ่งขนานราบไปกับฝ้าเพื่อให้กลมกลืนกับดีไซน์ของฝ้าแต่ละพื้นที่ หรือบางครั้งก็สามารถใช้โคมไฟประเภทนี้ในการตกแต่งสถานที่ได้ด้วยเช่นกัน  ดูโคมไฟดาวไลท์แบบฝังใต้ฝ้าได้ที่: https://www.ligman.com/th/products/indoor/recessed-downlights-do2/

Brisbane mounted
Arden pendant
Gavle mounted
Piazza

2. โคมไฟดาวไลท์แบบติดลอย (Surface Downlight) เป็นแบบที่ใช้งานในบ้านหรืออาคารที่ไม่มีโครงฝ้า ผู้ใช้งานมองเห็นตัวโคมได้อย่างชัดเจนหลังจากติดตั้ง นิยมใช้เป็นไฟหลัก และด้วยผู้ใช้งานต้องเห็นตัวโคมจึงมีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่สถานที่
ดูโคมไฟดาวไลท์แบบติดลอยได้ที่: https://www.ligman.com/th/products/indoor/surface-ceiling-luminaires-cei2/

Arden pendant
Brisbane pendant
BRIGHTON pendant
Malmo pendant

3. โคมไฟดาวไลท์แบบห้อยเพดาน (Pendant Luminaire) เป็นแบบที่ผู้ใช้งานนิยมเลือกใช้โดยดูจากความสวยงามและรูปทรงที่กลมกลืนไปกับสไตล์ของพื้นที่เป็นหลัก ตัวโคมเน้นให้โดดเด่น ติดตั้งแบบมีสายห้อยลงมาจากฝ้าเพดาน นอกจากดีไซน์โคมที่หลากหลายแล้ว รูปแบบของแสงก็หลายหลายเช่นกัน เพื่อใช้ตกแต่งพร้อมกับให้ฟังก์ชั่นส่องสว่างที่ครอบคลุมไปพร้อม ๆ กัน
ดูโคมไฟดาวไลท์แบบห้อยเพดานได้ที่: https://www.ligman.com/th/products/indoor/pendant-luminaires-pen2/

Munich

4. โคมไฟดาวไลท์แบบฝังกึ่งลอย (Semi Recessed Downlight) ตัวโคมจะฝังอยู่ในฝ้าเพดานและมีส่วนหน้าโคมยื่นออกมาเล็กน้อย สามารถติดตั้งได้แม้มีเงื่อนไขข้อจำกัดของพื้นที่ใต้ฝ้า เหมาะสำหรับบ้านหรือโครงการที่อยากให้ฝ้าเพดานมีลูกเล่น เน้นส่องสว่างพร้อมตกแต่งไปในตัว
ดูโคมไฟดาวไลท์แบบฝังกึ่งลอยได้ที่: https://www.ligman.com/th/products/indoor/recessed-downlights-do2/

การติดตั้งโคมไฟดาวไลท์:
– ห้องนอน ควรติดโคมไฟดาวน์ไลท์ห่างกันทุก ๆ 1.5 เมตร
– ห้องทำงาน ควรติดโคมไฟดาวน์ไลท์เว้นระยะห่างกันที่ 0.8 เมตร
– ห้องนั่งเล่น ควรเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
อย่างไรก็ตามในการออกแบบและวางตำหน่งไฟภายในห้องควรคำนึงถึงตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่การใช้งานร่วมด้วย พร้อมค่าความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของผู้ใช้งาน

downlight
Downlight ref.17
downlight


เคล็ดลับการเลือกใช้โคมไฟดาวไลท์

ในการเลือกใช้โคมไฟดาวไลท์นั้นควรคำนึงถึงพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งเป็นหลักว่ามีข้อจำกัดใดบ้าง เพื่อให้เลือกประเภทที่เหมาะแก่การใช้งานได้

นอกจากข้อจำกัดของอาคารและสถานที่แล้วควรเข้าใจว่าพื้นที่นั้น ๆ มีเพื่อใช้งานอะไร เช่น ทำงาน อ่านหนังสือ หรือห้องอเนกประสงค์ เป็นต้น เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านแสงสว่างที่เป็นมาตรฐานอยู่ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้โคมไฟที่มีกำลังวัตต์ไม่มากเกินควรและให้แสงสว่างที่เหมาะสมต่อการใช้งานแต่ละพื้นที่

downlight
downlight

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนี้ รูปลักษณ์ที่สวยงามและขนาดที่เหมาะสมของโคมไฟก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานไม่ควรลืมคำนึงถึงหากต้องการให้บ้านหรือโครงการของคุณโดดเด่น น่าสนใจและสบายตาต่อผู้มาเยือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกโคมไฟภายในของเราได้ที่ : https://issuu.com/ligmangroup/docs/catalogue-indoor

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand.

Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

downlight

FAQs:

โคมไฟดาวไลท์มีทั้งหมดกี่แบบ

: 4 แบบ คือ โคมไฟดาวไลท์แบบฝังใต้ฝ้า, แบบติดลอย, แบบห้อยเพดาน, แบบฝังกึ่งลอย

โคมไฟดาวไลท์ชนิดใด ที่เหมาะกับการใช้งานที่พักอาศัย โรงแรม และ ในอาคารสำนักงาน

: โคมไฟดาวไลท์แบบฝังใต้ฝ้า

การติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ในห้องนอน และ ห้องทำงานที่ถูกต้อง ควรเว้นระยะห่างทุกๆกี่เมตร

: สำหรับห้องนอนตำแหน่งของโคมไฟดาวไลท์ควรเว้นทุกๆ 1.5 เมตร ส่วนในห้องทำงานควรเว้นระยะห่างกันที่ 0.8 เมตร

โคมไฟดาวไลท์ชนิดใด ที่ส่วนใหญ่มักนิยมใช้เป็นไฟหลัก เพราะอะไร

: โคมไฟดาวไลท์แบบติดลอย เพราะผู้ใช้งาน สามารถมองเห็นตัวโคมได้อย่างชัดเจนหลังติดตั้ง

ในการวางตำแหน่งของโคมไฟดาวไลท์ภายในห้อง ควรคำนึงถึงอะไรเป็นหลัก

: ควรคำนึงถึงตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้โคมไฟดาวไลท์ส่อง และ ค่าความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อาศัย

แสงไฟแบบ Human Centric Lighting ส่งผลต่อการนอนของมนุษย์จริงหรือ ?

เเสงไฟที่ดีทำให้ทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากแสงไฟที่สว่างหรือมืดเกินไปนั้นส่งผลกระทบต่อระบบของร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อดวงตาเมื่อยล้าและส่งผลให้นอนไม่หลับ แสงไฟแบบ Human centric lighting (HCL) หรือการให้แสงไฟโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง คือการให้แสงที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์หรือจากแหล่งแสงสว่างอื่นๆ ซึ่งมีระดับความสว่างที่ต่างกัน และนำมาปรับแสงให้เหมาะกับนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ (Circadian Rhythm)


แสงไฟเพื่อสุขภาพแบบ
Human centric lighting ดีอย่างไร?

แสงไฟธรรมชาติมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และเป็นหนึ่งในตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำงานได้แม้ในเวลากลางคืนหากปรับแสงไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ในอดีตมนุษย์พึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์ ดังนั้นแสงแดดจึงมีอิทธิพลต่อนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ (Circadian Rhythm) ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และสามารถกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนความเครียดหากได้รับแสงในปริมาณที่ไม่เหมาะสมและในเวลาที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรปรับแสงให้เหมาะในแต่ละช่วงเวลา  สำหรับแนวคิดแสงไฟเพื่อสุขภาพแบบ Human centric lighting (HCL) นั้นคือการที่ปรับแสงไฟเพื่อให้กระทบต่อการมองเห็นของมนุษย์โดยมีปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ ระดับความเข้มของแสง อุณหภูมิของสี เพื่อเลียนแบบแสงจากธรรมชาติในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน

Lightcare
Lightcare

แสงสีฟ้าในยามเช้าเหมาะในการกระตุ้นการตื่นตัวของร่างกาย แต่ในเวลากลางคืนแสงสีฟ้าจะยับยั้งการสร้างเมลาโทนิน (ฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับ), การผลิตเซโรโทนิน (สารควบคุมอารมณ์ความรู้สึก) และกระตุ้นให้คอร์ติซอล (ฮอร์โมนแห่งความเครียด) เพิ่มขึ้นในเวลากลางคืน สรุปคือแสงสีฟ้าช่วยเพิ่มพลังงานของร่างกายในช่วงเริ่มต้นวันใหม่และในระหว่างวัน แต่ในช่วงกลางคืนและก่อนนอนควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้นอนหลับได้อย่างสนิทและมีสุขภาพที่ดี

Lightcare
Lightcare

LIGMAN ขอเสนอผลิตภัณฑ์ LIGHTCARE โดย LIGMAN ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการให้ความสำคัญของแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อมนุษย์ ตามแนวคิดแบบ Human centric lighting (HCL) ในการปรับแสงให้เหมาะสมตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาอย่างดีและใช้งานง่าย สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

Circadian rhythm

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกของลิกมันไลท์เเคร์ของเราได้ที่: https://issuu.com/ligmangroup/docs/lightcare-catalogue/4

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand 
Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

 

 

วิธีง่ายๆ ในการเลือกโคมไฟห้อยเพดานให้เหมาะกับสำนักงาน

การเลือกโคมไฟสำหรับห้อยเพดาน Pendant luminaire เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมกับการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมในการอัพเกรดสำนักงานและที่ทำงาน โคมไฟห้อยสำหรับเพดานมีหลากหลายสไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและให้ตอบโจทย์กับพื้นที่ของคุณ เติมเต็มความต้องการแสงสว่างในสำนักงานของคุณ

ทำไมโคมไฟห้อยเพดานจึงเหมาะที่จะติดตั้งในสำนักงาน

การติดตั้งโคมไฟ เช่นโคมไฟห้อยเพดานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตกแต่งห้องทำงาน อีกทั้งยังช่วยแสดงให้เห็นถึงสไตล์ของเจ้าของห้อง โคมไฟห้อยเพดานมีหลายประเภทและแต่ละแบบออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยโคมไฟห้อยเพดานจะมีน้ำหนักเบา รูปทรงและขนาดที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มรูปแบบของการตกแต่งภายในสำนักงานของคุณ

โคมไฟห้อยเพดานช่วยสร้างบรรยากาศในพื้นที่ห้องทำงานโดยรอบได้ ด้วยดีไซน์โคมรูปทรงต่างๆ ซึ่งให้อารมณ์ที่แตกต่างกัน

รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นการผสมผสานของสไตล์ย้อนยุคและร่วมสมัยเข้าด้วยกัน ช่วยสร้างบรรยากาศให้ห้องทำงานโดยรอบได้อย่างดี

รูปทรงกลม รูปแบบทันสมัยให้แสงสว่างแบบนุ่มนวล และช่วยเสริมให้บรรยากาศภายในห้องมีความผ่อนคลาย

รูปทรงโค้งมน เป็นรูปทรงที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร ทำให้รู้สึกถึงอิสระและช่วยปลดปล่อยจินตนาการ

รูปทรงวงแหวน สวยงามเรียบง่าย ดีไซน์ทันสมัย เหมาะกับสำนักงานที่ต้องการแสงสว่างเฉพาะพื้นที่ เช่น มุมพักผ่อนในสำนักงาน เป็นต้น
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดีไซน์หรูหราด้วยรูปลักษณ์แบบเส้นตรง เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ทำงาน
รูปทรงเส้นตรงยาว สามารถให้แสงสว่างได้แบบต่อเนื่อง ด้วยรูปทรงที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นยาว จึงตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
รูปทรงเส้นตรงแบบเสริมข้อต่อ ช่วยให้ออกแบบได้หลากหลายขึ้นและปรับให้เข้าได้กับทุกรูปแบบของบริเวณภายในสำนักงาน

LIGMAN ขอเสนอผลิตภัณฑ์โคมไฟห้อยเพดาน Pendant luminaire โคมไฟติดตั้งภายในที่ทรงประสิทธิภาพและมาพร้อมกับความสวยงามเรียบง่าย ดีไซน์ทันสมัย มีอุปกรณ์ควบคุมภายใน รองรับระบบหรี่แสงและการควบคุมแบบไร้สาย เชื่อมต่อระบบ Bluetooth มีตัวเลือกสำหรับแสง Daylight และเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งาน ใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับติดตั้งในสำนักงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือเลือกชมผลิตภัณฑ์โคมไฟห้อยเพดานของเราได้ที่ : 

https://www.ligman.com/products/indoor/pendant-luminaires-pen2/

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)
The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok Thailand
Tel: +66 2 321 8211
[email protected]