TH

เปลี่ยนโคมไฟเสาธรรมดาให้เป็นโคมไฟอัจฉริยะ

Share:

แสงสว่างเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น หลังจากที่มีการคิดค้นหลอดไฟไส้คาร์บอนในปี 1879 และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้เราได้ใช้โคมไฟหลอด LED ในปัจจุบัน ซึ่งโคมไฟที่เรามักเห็นอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดนั่นก็คือโคมไฟเสาที่ให้แสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรูปลักษณ์ที่สวยงามและสามารถใช้ตกแต่งสถานที่ให้โดดเด่นได้อีกด้วย

column light fixture

โคมไฟเสามีความสูงประมาณ 2 – 4 เมตร โดยเน้นใช้ส่องทางเดินที่มีบริเวณกว้าง ความกว้างของแสงขึ้นอยู่กับความสูงของโคมไฟเสาและประเภทของหลอดไฟที่ใช้ อย่างไรก็ตามความสูงของโคมไฟเสาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบด้านด้วย ซึ่งต้องคำนึงด้วยว่าจะไม่กีดขวางพื้นที่รอบข้าง 

column light fixture
column light fixture

ในยุคปัจจุบันนอกจากจะใช้โคมไฟเสาเพื่อส่องสว่างแล้ว เรายังพัฒนาเทคโนโลยีแสงสว่างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกและใช้งานได้อย่างเต็มที่โดยการพัฒนาให้โคมไฟเสาธรรมดา ๆ กลายเป็นโคมไฟเสาอัจฉริยะ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อให้รองรับฟีเจอร์การใช้งานต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะ ซึ่งเราสามารถควบคุมการเปิด/ปิดไฟได้จากระยะไกล อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาเพื่อปิด/ปิดไฟได้อีกด้วย เมื่อโคมไฟธรรมดากลายเป็นโคมไฟอัจฉริยะ ข้อดีคือการประหยัดพลังงานเนื่องจากเราสามารถเลือกใช้งานตามไลฟ์สไตล์ได้ 

L-Column 273 mm diameter - 4th gen
L-Column 273 mm diameter - 4th gen+A92191

นอกจากการควบคุมแสงสว่างแล้ว เรายังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้อีก เช่น
– EV charger
– Intercom
– ป้ายโฆษณา
– ลำโพง
– เซ็นเซอร์
– กล้อง
– Wifi
– โคมไฟสปอตไลท์
– อุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับการใช้งานกับโคมไฟเสา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสาไฟอัจริยะได้ที่: https://www.ligman.com/th/smart-pole-smart-city/
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี LIGHTCONNECT™  สำหรับเมืองอัจฉริยะ ได้ที่: https://issuu.com/ligmangroup/docs/lightconnect-catalogue

LIGHTCONNECT™

รวมเทคโนโลยีโคมไฟอัจฉริยะสำหรับเมืองอัจฉริยะ