TH

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่ได้รับการรับรอง Dark Sky

สมาคม IDA หรือ International Dark-Sky Association ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1988 โดยมีภารกิจในการรักษาและปกป้องสภาพแวดล้อมและท้องฟ้าในเวลากลางคืนผ่านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของโคมไฟส่องสว่างภายนอก https://www.darksky.org/

การประทับตรารับรองโคมไฟของ IDA นั้นเป็นการรับรองว่าโคมไฟภายนอกรุ่นนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าปริมาณแสงจ้ามีความลดน้อยลงทั้งแสงรบกวนและแสงที่กระจายขึ้นท้องฟ้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผ่านการรับการรับรองนี้จะต้องมีการป้องกันอย่างเต็มที่และเพื่อลดปริมาณของแสงสีฟ้าในสภาพแวดล้อมกลางคืน

เกณฑ์ปัจจุบันของโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 และทุก บริษัทที่เข้าร่วมทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน LIGMAN มีผลิตภัณฑ์ IDA ที่ผ่านการรับรองมากที่สุด ! นี่คือตัวอย่างตราประทับรับรอง Dark Sky

โปรดทราบ: เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ IDA และตรงตามข้อกำหนดของโคมไฟ FSA ที่ได้รับการรับรองเรื่อง Dark Sky โคมไฟต้องใช้ LED ที่ระบุค่า CCT เป็น 3000K หรือ สีของแสงที่อบอุ่นกว่านี้ (รวมถึงแสงเหลืองอำพันหรือฟิลเตอร์แสงเหลืองอบอุ่น), โคมไฟที่ถูกติดตั้งจะต้องปรับตำแหน่งและทิศทางเพื่อไม่ให้แสงสาดลงโดยตรงตามแนวระนาบ

หากต้องการตรวจสอบข้อกำหนดอย่างครบถ้วนของโคมไฟและการใช้งานโปรดดูเกณฑ์ IDA FSA ที่นี่: 
https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-for-industry/fsa/apply-fsa/

ทีมออกแบบของ LIGMAN สามารถให้ความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์และการออกแบบแสงสว่างเพื่อช่วยให้โครงการปฏิบัติตามเกณฑ์ IDA

ผลิตภัณฑ์ LIGMAN ที่ผ่านการรับรองทั้งหมดจะมีตราประทับของ IDA (FSA) แสดงถึงวันที่ของมาตรฐานในปัจจุบันและผ่านการรับรองเรื่อง Dark Sky

สามารถดูรายการผลิตภัณฑ์ LIGMAN ทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง Dark Sky ได้บนเว็บไซต์ของ IDA ที่ลิงก์นี้: https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-for-industry/fsa/fsa-products/#!/Ligman-Lighting/c/22898189/offset=0&sort=nameAsc

คุณสามารถเรียกดูรุ่นโคมไฟ LIGMAN ที่ได้รับการรับรองจาก Dark Sky ได้ที่ลิงก์นี้: https://www.ligman.com/products/outdoor/dark-sky-approved-luminaires-ds2