TH

DIALux – LIGMAN เป็นสมาชิกพรีเมี่ยม

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Dialux Partner Certificate

เป็นการดีที่จะพูดว่า โปรแกรม DIALux ตอนนี้มีผู้ใช้งานถึง 700,000 คน ซึ่งโปแกรม DIALux เป็นซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกสำหรับการวางแผนการคำนวณ และการสร้างภาพของแสงทั้งในร่มและกลางแจ้ง.

โปรแกรมนี้เป็นซอร์ฟแวร์ฟรีที่ให้บริการมากกว่า 25 ภาษา ทำให้การออกแบบแสงระดับมืออาชีพง่ายขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงได้

LIGMAN ซึ่งเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2554 และในปีนี้ LIGMAN ได้ตัดสินใจอัพเกรดสถานะสมาชิกเป็นแบบพรีเมี่ยม
การเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมมีข้อดีหลายประการ 2 หลักคือ: 1. ปลั๊กอินพรีเมี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ LIGMAN ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาโดยทีม DIAL อยู่ในขณะนี้ โดยปลั๊กอินพรีเมี่ยมจะมีฟังก์ชั่นการทำงานที่มากขึ้นและจะรวมสีขององค์กรใหม่เข้าไปด้วย 2. ด้วยการเป็นสมาชิกใหม่ LIGMAN สามารถจัดรูปแบบ

ULD สำหรับโคมไฟแต่ละประเภทได้ ULD เป็นรูปแบบข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการนำโคมไฟ เข้าสู่ DIALux เมื่อเปรียบเที่ยบกับรูปแบบทั่วไป เช่น IES หรือ LDT ไฟล์ ULD จะรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นและคุณภาพของข้อมูลเชิงแสงที่สูงขึ้น ที่จะช่วยปรับปรุงความแม่นยำของผลการคำนวณ คุณสมบัติเพิ่มเติม รวมถึงความสามารถของโคมไฟที่ซับซ้อนในการสร้างแบบจำลองได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมเลนส์หลายตัวและการแสดงภาพที่เหมือนจริง คือการเรนเดอร์ 3D

คุณสามารถค้นหาไฟล์ ULD ได้จากเว็บไซต์ของเรา

LIGMAN มีความกระตือรือร้นที่จะเป็นมิตรกับนักออกแบบ และทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย