TH

DIALux – LIGMAN เป็นสมาชิกพรีเมี่ยม

Share:

Dialux Partner Certificate

เป็นการดีที่จะพูดว่า โปรแกรม DIALux ตอนนี้มีผู้ใช้งานถึง 700,000 คน ซึ่งโปแกรม DIALux เป็นซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกสำหรับการวางแผนการคำนวณ และการสร้างภาพของแสงทั้งในร่มและกลางแจ้ง.

โปรแกรมนี้เป็นซอร์ฟแวร์ฟรีที่ให้บริการมากกว่า 25 ภาษา ทำให้การออกแบบแสงระดับมืออาชีพง่ายขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงได้

LIGMAN ซึ่งเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2554 และในปีนี้ LIGMAN ได้ตัดสินใจอัพเกรดสถานะสมาชิกเป็นแบบพรีเมี่ยม
การเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมมีข้อดีหลายประการ 2 หลักคือ: 1. ปลั๊กอินพรีเมี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ LIGMAN ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาโดยทีม DIAL อยู่ในขณะนี้ โดยปลั๊กอินพรีเมี่ยมจะมีฟังก์ชั่นการทำงานที่มากขึ้นและจะรวมสีขององค์กรใหม่เข้าไปด้วย 2. ด้วยการเป็นสมาชิกใหม่ LIGMAN สามารถจัดรูปแบบ

ULD สำหรับโคมไฟแต่ละประเภทได้ ULD เป็นรูปแบบข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการนำโคมไฟ เข้าสู่ DIALux เมื่อเปรียบเที่ยบกับรูปแบบทั่วไป เช่น IES หรือ LDT ไฟล์ ULD จะรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นและคุณภาพของข้อมูลเชิงแสงที่สูงขึ้น ที่จะช่วยปรับปรุงความแม่นยำของผลการคำนวณ คุณสมบัติเพิ่มเติม รวมถึงความสามารถของโคมไฟที่ซับซ้อนในการสร้างแบบจำลองได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมเลนส์หลายตัวและการแสดงภาพที่เหมือนจริง คือการเรนเดอร์ 3D

คุณสามารถค้นหาไฟล์ ULD ได้จากเว็บไซต์ของเรา

LIGMAN มีความกระตือรือร้นที่จะเป็นมิตรกับนักออกแบบ และทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย