TH

Dubai Festival City, UAE

Share:

Dubai Festival City, UAE 1

 

LIGMAN ได้ทำการติดตั้งโคมไฟในโครงการสำหรับกลุ่ม Al Futtaim และ Dubai Festival City LLC สำหรับพื้นที่วงเวียนสาธารณะที่เข้าถึงได้ใน DFC ด้วยการตกแต่งเสาที่ได้รับรางวัลของเรา VANCOUVER โคมไฟส่องประกายพร้อมลวดลายการตกแต่งแนวร่วมสมัยที่สวยงามไปยังพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งการให้ไฟสปอตไลต์บนเสาเพื่อเน้นแสงสว่าง.

หนึ่งในความต้องการสำหรับเสา VANCOUVER คือจะต้องติดตั้งลำโพง Bose DS 100SE บนเสา และที่ปรึกษาด้านการออกแบบ DPA Lighting และ Nikken Sekkei Ltd. ได้รับประโยชน์จากขีดความสามารถของ LIGMAN และเราได้ออกแบบการสนับสนุนการติดตั้งพิเศษและช่องทางเดินสาย encasement เพื่ออำนวยความสะดวกในความต้องการนี้.

 

Dubai Festival City, UAE 4
Dubai Festival City, UAE 3
Dubai Festival City, UAE 2