TH

Indo Build Tech 2555

Share:

INDO BUILD TECH (งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างของอินโดนีเซีย 2012)

LIGMAN เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์แสงสว่างของเราที่แสดงในอินโดนีเซีย
เรายินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมบูธของเราที่ด้านล่างรายละเอียด

บูธ: Cendrawasih # 8
ระหว่าง: 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2012
สถานที่: ศูนย์การประชุมจาการ์ตาจาการ์ตา – อินโดนีเซีย

ข้อมูลนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่: http://www.indobuildtech.com/