TH

Landscape Show 2556

Share:

                                                                                 

                                                                              LM Lighting UK Ltd ที่งานแสดงภูมิทัศน์ 2013 ในลอนดอน

                                                           LANDSCAPE เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำของสหราชอาณาจักรที่อุทิศให้กับผลิตภัณฑ์บริการ

                                                  และนวัตกรรมสำหรับการออกแบบสร้างและจัดการโครงการภูมิทัศน์ภายนอกและภายในรวมถึงไฟกลางแจ้ง

                                                 

                                                       อันดับที่เรา: D1  สถานที่: Battersea Park Evolution Centre, ลอนดอน ระหว่าง: 24-25 กันยายน 2556

                                                                                                     รอคอยที่จะพบคุณที่ LANDSCAPE 2013