TH

LIGMAN IDM

L-COLUMN เสาไฟอัจฉริยะของ LIGMAN ประกอบด้วยชุดโมดูลโคมไฟ, ตัวเลือกเทคโนโลยีที่หลากหลาย และการปรับแต่งได้แบบไม่จำกัด L-COLUMN เป็นโซลูชันที่ทรงพลังและปรับให้เข้ากับเมืองอัจฉริยะได้มากที่สุดในตลาด เพื่อให้เกิดศักยภาพของระบบสูงสุด LIGMAN ได้พัฒนาโปรแกรม IDM ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจาก LIGMAN สำหรับจัดการอุปกรณ์ของเสาไฟอัจฉริยะทั้งหมดโดยใช้เพียงแพลตฟอร์มเดียว

ตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบัน การจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเสาไฟอัจฉริยะเป็นการจัดการแบบแยกโปรแกรมเป็นรายอุปกรณ์ไป ทั้งโคมไฟ, กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันเฉพาะ ซึ่ง LIGMAN IDM เป็นแพลตฟอร์มที่จะรวมการจัดการอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ทั้งหมดที่ถูกติดตั้งภายในเสาไฟอัจฉริยะไว้ในที่เดียว ได้แก่:

Lighting
ไฟส่องสว่าง
CCTV cameras
กล้องวงจรปิด
Digital signage
ป้ายดิจิตอล
อินเตอร์คอม
Emergency beacon connect intercom
สัญญาณไฟฉุกเฉินเชื่อมต่อกับอินเตอร์คอม
Sound system (Network/WiFi)
ระบบเครื่องเสียง (Network/WiFi)
Air quality detector
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
License plate cameras
กล้องสำหรับตรวจจับป้ายทะเบียน
เครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ระบบควบคุมแสงสว่างโคมไฟถนน (เช่น e-Save, Telensa)
และอุปกรณ์ IoT อื่นๆ...
จะติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่บนโฮสของลูกค้า โดย LIGMAN IDM จะมีหน้าแสดงผลสำหรับการติดตาม, ตั้งค่าการเชื่อมต่อ, การตั้งค่าระบบ, การควบคุมและการสรุปผลข้อมูลของอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อแต่ละรายการ

LIGMAN IDM จะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยจัดการการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละอุปกรณ์จะต้องมีอินเตอร์เฟซแยกเฉพาะอุปกรณ์ต่างหาก:

LIGMAN IDM

LIGMAN IDM เวอร์ชัน 1 จะมีการพิจารณาใช้งานเป็นรายโครงการตามความต้องการและเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า สำหรับใบอนุญาตการใช้งานแบบตลอดชีพของ LIGMAN IDM นั้นจะมีการพิจารณาจากจำนวนเสาไฟหรือขนาดโครงการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเสาไฟ

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการอัปเกรดเวอร์ชันและการให้บริการ สำหรับ 2 ปีแรกนับตั้งแต่เริ่มใช้งาน หลังจากนั้นจะมีแผนการสมัครสมาชิกแบบรายปีเพื่อเข้าถึงการอัปเกรดและ
การบริการ สำหรับโครงการและลูกค้าที่ไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถใช้งานได้ เพียงแต่จะไม่สามารถอัปเกรดเวอร์ชันหรือขอรับบริการต่าง ๆ ได้

แพลตฟอร์ม LIGMAN IDM ขณะนี้เป็นการพัฒนาในระยะแรก โดยยังคงพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่เดิมและเพิ่มประเภทอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้มากขึ้นในอนาคต