TH

เปิดตัว LIGMAN LIGHTCARE® Catalogue

Share:

ใหม่! แคตตาล็อก LIGMAN LIGHTCARE® พร้อมให้บริการออนไลน์แล้ว เพื่อเป็นแนวทางแสงสว่างในด้านการแพทย์, การดูแลสุขภาพและการส่องสว่างที่ได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสาขานี้

LIGHTCARE® เป็นบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของประเทศเดนมาร์ก มีความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปีในด้านแนวคิดแสงสว่างที่เป็นเอกลักษณ์ในหลากหลายด้าน รวมถึงการดูแลสุขภาพ, การดูแลผู้สูงอายุ, การค้าและสำนักงาน, ด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม

LIGHTCARE®ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำคัญของสุขภาพจากแสงที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงจังหวะชีวิตสำหรับมนุษย์ทุกคน การพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นั้นได้สร้างขึ้นจากความร่วมมือกับนักวิจัย, ผู้ใช้งาน, จังหวะชีวิตและผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ การวิจัยแสดงให้เห็นว่า LIGHTCARE® จะช่วยเพิ่มและยับยั้งการผลิตฮอร์โมนและรีเซ็ตจังหวะชีวิตของเรา

เรารู้ว่าปริมาณของแสงที่ถูกเติมเต็มอย่างถูกต้องจะช่วยทำให้สภาพการทำงานดีขึ้น , มีผลผลิตที่ดีขึ้น, ลดปริมาณการลาป่วย, รับมือกับภาวะซึมเศร้าจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้, ลดความจำเป็นในการใช้ยาหลายชนิดในขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานได้มากเมื่อควบคุมอย่างถูกวิธี

ปริมาณแสงที่ได้รับอย่างถูกต้องด้วยโคมไฟ LIGMAN LIGHTCARE® และควบคุมโดยฮาร์ดแวร์ของ LIGHTCARE®

สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, ตัวอย่างโครงการรวมถึงข้อมูลอ้างอิงและการรับรองต่างๆ ได้ที่

https://www.ligman.com/catalogues/

เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง: ” แสงที่ดีที่สุดอันดับสองของโลก™ ” – เพราะเราใส่ใจ