TH

เว็บไซต์ใหม่ หลายภาษา

Share:

Search Page

LIGMAN มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าเว็บไซต์ของเราได้เติบโตขึ้น ในตอนนี้มีภาษานำเสนอถึง 5 ภาษาแล้วคือ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน และไทย

ใหม่ ภาษาเยอรมัน

Website Page

เป้าหมายของเราคือการเพิ่มภาษามากขึ้นในปี 2562 และในอนาคตเพื่อให้บริการที่ไม่มีใครเทียบกับลูกค้าต่างประเทศของเรา