TH

ผลิตภัณฑ์ใหม่ – ODESSA โคมไฟโปรเจคเตอร์แบบฐานยึดและโคมไฟโปรเจคเตอร์แบบมีแขนต่อ

Share:

เราขอแนะนำ 2 สมาชิกใหม่ของโคมไฟตระกูล ODESSA กลุ่มโคมไฟโปรเจคเตอร์ที่มาในรูปแบบฐานยึดและแบบมีแขนต่อ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและความสวยงาม

ODESSA โคมไฟโปรเจคเตอร์แบบฐานยึด
ดีไซน์ให้กลมกลืนไปกับความสวยงามของธรรมชาติ มีเอกลักษณ์โดดเด่นร่วมสมัย
ซึ่งมาพร้อมอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

ODESSA โคมไฟโปรเจคเตอร์แบบมีแขนต่อ
สำหรับติดหรือเจาะยึดผนัง ดีไซน์ให้กลมกลืนไปกับความสวยงามของธรรมชาติ
มีเอกลักษณ์โดดเด่นร่วมสมัย ซึ่งมาพร้อมอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

กลุ่มโคมไฟร่วมสมัยรุ่น ODESSA มาพร้อมตัวเลือกการกระจายแสงและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมไฟตระกูล ODESSA ได้ที่: https://www.ligman.com/th/odessa/
– โปรเจคเตอร์แบบฐานยึด : https://www.ligman.com/th/odessa-fixed-base-projectors-odessao-pr3/
– โคมไฟโปรเจคเตอร์แบบมีแขนต่อ : https://www.ligman.com/th/odessa-long-arm-mounted-projectors-odessaod-pr3/