TH

ผลิตภัณฑ์ใหม่ – โคมไฟฟลัดไลท์ ODESSA Large

Share:

เรามีความยินดีจะประกาศให้ทราบว่า โคมไฟตระกูล ODESSA กลุ่มฟลัดไลท์และโปรเจคเตอร์ได้ออกผลิตภัณฑ์ 2 รุ่นใหม่ คือ ODESSA Large (ODESSA 11 และ ODESSA 12) ซึ่งให้รูปแบบการกระจายแสงที่เต็มรูปแบบและหลากหลาย มีตัวเลือกแสงแบบ RGBW พร้อมระบบควบคุม DMX/RDM

ODESSA 11

ODESSA 12

SIAM PREMIUM OUTLETS | Bangkok Thailand

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตระกูล ODESSA : https://www.ligman.com/th/odessa/
โคมไฟ ODESSA กลุ่มฟลัดไลท์และโปรเจคเตอร์ : https://www.ligman.com/th/odessa-floodlights-projectors-od-pr3/