TH

ผลิตภัณฑ์ใหม่ – โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น LIGHTSOFT, PRAGUE และ AUGUSTA

Share:

LIGMAN มีความยินดีจะแจ้งว่าเรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งผลิตภัณฑ์สามตัวแรกได้แก่โคมไฟสนามรุ่น LIGHTSOFT, PRAGUE และ AUGUSTA ที่พัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของ LIGMAN ได้ โดยมีแผง Solar Panel ในตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และผลิตภัณฑ์ใหม่ของ LIGMAN ได้ที่: https://www.ligman.com/th/products/outdoor/solar-integrated-luminaires-sil02/