TH

วิดีโอใหม่ – โคมไฟสนาม FREETOWN

Share:

LIGMAN ขอแนะนำ FREETOWN โคมไฟสนามรุ่นใหม่ล่าสุดในกลุ่มโคมไฟเฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง

โคมไฟสนามดีไซน์ร่วมสมัย มีตัวเลือกองศาการกระจายแสงที่หลากหลายและครอบคลุมการส่องสว่างทั้งในบริเวณทางเดิน หรือ ส่องบริเวณเปลือกอาคาร
ตัวเสาทนต่อแรงกระแทก สามารถเลือกสีได้ทั้งกลุ่มสีมาตรฐานและสีพิเศษ FREETOWN จึงเป็นตัวเลือกที่เราแนะนำเพื่อใช้ในงานสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน