TH

วิดีโอใหม่ – KWH โคมไฟฟลัดไลท์และโคมไฟโปรเจคเตอร์ติดเสาสูง

Share:

KWH โคมไฟฟลัดไลท์และโคมไฟโปรเจคเตอร์ติดเสาสูง หน้าโคมมีลักษณะยาวเรียวเพื่อให้แสงที่ต่อเนื่องและครอบคลุมซึ่งมาพร้อมกับขาตั้งยึดพื้น มีความแข็งแรง คงทน หัวโคมสามารถปรับระดับได้ มีขนาดและรูปแบบการกระจายแสงให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้แสงสว่างบริเวณอาคาร, เปลือกอาคารและพื้นที่โดยรอบได้อย่างมืออาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมไฟฟลัดไลท์และโคมไฟโปรเจคเตอร์ติดเสาสูงรุ่น KWH : https://www.ligman.com/th/kwh-floodlights-projectors-kw-pr3/