TH

วิดีโอใหม่ – กลุ่มผลิตภัณฑ์ LIGMAN ที่ได้การรับรองมาตรฐาน Dark sky

Share:

สมาคม IDA หรือ International Dark-Sky Association ได้รับรองโคมไฟซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ให้เป็นโคมไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน โดยสามารถศึกษาความสำคัญของโครงการนี้ และดูรายละเอียดโคมไฟ LIGMAN รุ่นที่ได้รับการรับรองได้ในวิดีโอต่อไปนี้

สามารถเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ LIGMAN ที่ได้รับการรับรอง Dark Sky ทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.ligman.com/th/products/outdoor/dark-sky-approved-luminaires-ds2/