TH

วิดีโอใหม่ – MALTA โคมไฟกลุ่มราวจับ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

LIGMAN ขอเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับติดตั้งและให้ความสว่างบริเวณราวจับซึ่งมาพร้อมอุณหภูมิสีที่หลากหลายและสามารถเลือกสีผลิตภัณฑ์ได้ทั้งแบบมาตรฐานและสั่งทำสีพิเศษ MALTA เป็นโคมไฟอเนกประสงค์ที่ใช้ส่องสว่างได้ในทุกโครงการแสงสว่าง