TH

วิดีโอใหม่ – PITTSBURGH โคมไฟฟลัดไลท์และโคมไฟโปรเจคเตอร์ติดเสาสูง

Share:

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมไฟฟลัดไลท์และโคมไฟโปรเจคเตอร์ติดเสาสูงรุ่น PITTSBURGH ได้แล้วทาง Youtube กับวิดิโอใหม่ล่าสุดของลิกมัน โคมไฟรุ่น PITTSBURGH เป็นโคมไฟสไตล์โมเดิร์นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดตั้งในโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ด้านหน้าอาคาร หรือใช้ในการส่องสว่างทั่วบริเวณเปลือกอาคาร โดยโคมไฟรุ่นนี้มาพร้อมองศาแสงและค่าแสงสว่างที่หลากหลายขึ้นเพื่อให้เหมาะกับขนาดของแต่ละโครงการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ : PITTSBURGH