TH

โครงการ – สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก, สาธารณรัฐเช็ก

Share:

สวนพฤกษศาสตร์กรุงปรากตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ 30 เฮกตาร์ของเนินเขาที่งดงามในโทรคา ได้ถูกปรับปรุงขึ้นใหม่อย่างมีชีวิตชีวาโดยทางเข้ามีรูปแบบร่วมสมัย มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินสาธารณะใหม่ด้วย

โครงการนี้ต้องการโคมไฟที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก แต่ยังคงมีรูปลักษณ์ที่คลาสสิก โคมไฟตระกูล RADO จึงถูกใช้งานทั่วสวนพฤกษศาสตร์

โคมไฟรุ่น RADO เป็นโคมไฟดีไซน์เรียบง่าย ดูแล้วไม่เบื่อโดยมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบโคมไฟสนามและแบบฝังผนัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมไฟสนามรุ่น RADO และแบบฝังผนัง