TH

โครงการ – วัดคงเหม็งซานพอคักซี, ประเทศสิงคโปร์

Share:

วัดคงเหม็งซานพอคักซี หรือชื่อยอดนิยมอีกชื่อหนึ่งคือ วัด Bright Hill ตั้งอยู่บนถนน Bright Hill ในประเทศสิงคโปร์ วัดถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 โดยเจ้าอาวาส Zhuan Dao และภายหลังได้เปลี่ยนตำแหน่งเจ้าอาวาสให้กับพระคุณท่าน Hoon Choon ซึ่งพระคุณท่าน Hoon Choon ได้ทำการขยายอุโบสถครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1947 จนกลายเป็น
ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์

หนึ่งในอุโบสถล่าสุด ได้ติดตั้งโคมไฟรุ่น GAVLE โคมไฟรูปแบบวงแหวนชนิดฝังฝ้า เพื่อให้เหมาะกับอาคารรูปแบบทรงกลมและประสิทธิภาพการส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอสำหรับพื้นที่เงียบสงบแห่งนี้

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการนี้สามารถดูได้ที่ https://www.ligman.com/th/kong-meng-san-phor-kark-see-monastery-bright-hill-temple-sgp-000004/
เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่น GAVLE โคมไฟรูปแบบวงแหวนสไตล์เรียบง่ายสำหรับส่องสว่างภายในได้ที่ https://www.ligman.com/th/gavle/