TH

โครงการ – Caudan Art Centre, เมืองพอร์ตหลุยส์, ประเทศมอริเชียส

Share:

DH Architects และ ARUP Engineering ได้รับหน้าที่ให้ออกแบบศูนย์ศิลปะใหม่ Caudan Art Centre ในเมืองพอร์ตหลุยส์ ประเทศมอริเชียส ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับ
จัดแสดงศิลปะและการประชุม เป็นศูนย์กลางของดนตรี, ศิลปะ, อาหาร, การเจรจา, การจัดประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ

Caudan Art Centre ,Mauritius - 4
Caudan Art Centre ,Mauritius - 1
Caudan Art Centre ,Mauritius - 2
Caudan Art Centre ,Mauritius - 3
Caudan Art Centre ,Mauritius - 4
Caudan Art Centre ,Mauritius - 1
Caudan Art Centre ,Mauritius - 2
Caudan Art Centre ,Mauritius - 3

ในการจัดซีนแสงรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ของมอริเชียสและภูมิภาค โคมไฟฟลัดไลท์รุ่น QUANTUM RGBW จึงถูกสั่งทำพิเศษขึ้นมาเพื่อส่องสว่าง และด้วยความสว่างที่ทรงพลัง ทั้งยังสามารถปรับการตั้งค่าในแบบต่าง ๆ ได้ จึงทำให้โครงการ Caudan Art Centre สามารถดึงดูดความสนใจและสื่อสารถึงความมีชีวิตชีวาได้อย่างยอดเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Caudan Art Centre https://www.ligman.com/th/caudan-art-centre-mrt-000001/
เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉพาะทางสำหรับโคมไฟเปลี่ยนสีและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://ligmancolorlighting.com/