TH

โครงการ – Cemagi Private Villa, บาหลี, ประเทศอินโดนีเซีย

Share:

บริษัท Hadiprana Design ได้รับมอบหมายในโครงการ Cemagi Private Villa ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยรับผิดชอบด้านสถาปัตยกรรม, ออกแบบภายใน, ออกแบบภูมิทัศน์และออกแบบแสงสว่างสำหรับที่พักอาศัยส่วนตัวแห่งนี้ โดยมีคอนเซ็ปด้านแสงสว่างดังนี้: “สร้างบรรยากาศอันอบอุ่น, ผ่อนคลาย, มีความเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกับธรรมชาติ”

โครงการนี้เลือกใช้ JANET โคมไฟใต้น้ำแบบฝัง, ZEAT โคมไฟฟลัดไลท์แบบปรับได้และ TANGO โคมไฟติดผนัง

บริษัท Hadiprana ได้ออกแบบและบรรลุคอนเซ็ปด้านแสงสว่างของโครงการทั้งหมด โดยแสงสว่างมีความสอดคล้องไปกับงานสถาปัตยกรรมและธรรมชาติโดยรอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ:
 https://www.ligman.com/cemagi-private-villa-idn-000003/