TH

โครงการ – E.LECLERC CITY เมือง SAINT GILLES CROIX DE VIE, ประเทศฝรั่งเศส

Share:

E.LECLERC เป็นศูนย์การค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1964 โดย Edouard Leclerc เป็นผู้ปลูกฝังความเป็นเจ้าของธุรกิจและการค้าขายอย่างมีจริยธรรม ศูนย์การค้า E.LECLERC เป็นแหล่งรวมสินค้าในเมือง SAINT GILLES CROIX DE VIE ประเทศฝรั่งเศส โดยล่าสุดได้ทำการปรับปรุงและขยายพื้นที่

เนื่องจากโครงการนี้จัดตั้งอยู่ใกล้กับทะเลและจะต้องอยู่ในสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ จึงเลือกใช้ NIKON 3 โคมไฟดาวไลท์สแตนเลสสำหรับการติดตั้งที่ต้องแข็งแรงและทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ E.LECLERC City หรือโครงการอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.ligman.com/th/e-leclerc-oceanis-fra-000040/