TH

โครงการ – โบสถ์เมืองมารีย์, รัฐฟรีบูร์, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Share:

เทศบาลเมืองมารีย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มอบหมายให้บริษัท RD Light Le Mouret ออกแบบแสงสว่างในพื้นที่ของสุสานมารีย์ รวมทั้งการจัดแสงให้กับบริเวณโดยรอบของโบสถ์

โดยเลือกใช้โคมไฟภายนอกของ LIGMAN รุ่น SMITH ที่เป็นโคมไฟเสากลมแท่งตรง ให้ความรู้สึกสบายตาทั้งดีไซน์โคมและเอฟเฟคแสงซึ่งใช้เลนส์แบบสีขาวขุ่น , โคมไฟรุ่น FORREY ใช้สำหรับติดผนังบริเวณหน้าโบสถ์ และติดตั้งโคมรุ่น ITAC ที่บริเวณเหนือทางเข้าเพื่อให้แสงสว่างตามที่ต้อง

ผู้ออกแบบ: RD Light Le Mouret (CH)
ผู้ติดตั้ง: Cuennet Electricité et Associés SA

ดูข้อมูของโคมไฟที่ใช้ในโครงการนี้ได้ที่:
FORREY
SMITH
ITAC