TH

โครงการ – ศาลาว่าการเมือง Hermitage, ประเทศฝรั่งเศส

Share:

ศาลาว่าการเมือง Hermitage เดิมสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1973 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท Xavier Dattin Architectes ในการปรับปรุงและตกแต่งใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในด้านต่าง ๆ อาทิ ความสะดวกสบาย การเข้าใช้งานและความปลอดภัย

โคมไฟ LADOR โปรเจคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยมแบบฐานยึด ดีไซน์ให้กลมกลืนกับสถาปัตยกรรม ตัวโคมทั้ง 4 ด้านมีความตรง เรียบ และเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามซึ่งมาพร้อมองศาแสงกว้างให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่: https://www.ligman.com/th/mairie-de-lhermitage-fra-000025/
ดูข้อมูลเกี่ยวกับโคมไฟตระกูล LADOR ได้ที่:   https://www.ligman.com/th/lador/