TH

โครงการ – Médiathèque, เมือง Quédillac, ประเทศฝรั่งเศส

Share:

เมือง Quédillac ในประเทศฝรั่งเศส ต้องการสร้างสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดโปรแกรมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สถานที่แห่งนี้จึงถูกออกแบบโดย Overcode architecture urbanisme โดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดนัดพบ, ห้องสมุดสื่อ, ศูนย์นันทนาการและสถานที่สำหรับวัยรุ่น 

วิศวกร ANA Ingenierie เลือกใช้โคมไฟสนาม COLUMBUS ของ LIGMAN เพื่อให้สถานที่นี้ดูคลาสสิกและให้การกระจายแสงออกด้านข้างส่องสว่างอย่างทั่วถึง

COLUMBUS
โคมไฟสนาม

โคมไฟสนามสไตล์คลาสสิกมาพร้อมรูปแบบหัวโคม 2 สไตล์ทั้งแบบโดมและแบบเรียบ เอฟเฟคแสงกระจายออกด้านข้าง ตัวโคมกลมกลืนไปกับความสวยงามของเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติมกี่ยวกับโครงการ Médiathèque: https://www.ligman.com/th/mediatheque-quedillac-fra-000042/
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่ม COLUMBUS โคมไฟสนามสไตล์คลาสสิก: https://www.ligman.com/th/columbus-bollards-co-bo3/