TH

โครงการ – รถไฟฟ้าใต้ดินสายตะวันตกเฉียงเหนือ, เมืองซิดนีย์, ประเทศออสเตรเลีย

Share:

NORTH WEST METRO STATIONS-3

รถไฟสายใหม่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซิดนีย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดที่ทางประเทศออสเตรเลียไม่เคยมีมาก่อน ขั้นตอนแรกสุดของโครงการนี้คือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านการออกแบบสถานีใหม่ 8 แห่งรวมถึงการอัพเกรดสถานีเดิม 5 สถานี

NORTH WEST METRO STATIONS-3
NORTH WEST METRO STATIONS-2

ในแต่ละสถานีใหม่และเขตแนวรถไฟฟ้าใต้ดินสายตะวันตกเฉียงเหนือจะมีดีไซน์ของหลังคาสถานีเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทำให้แต่ละสถานีมีลักษณะที่จดจำได้ง่าย ทั้งยังมีแนวคิดการออกแบบแสงสว่างที่สอดคล้องกันและเป็นส่วนหนึ่งของแบบสถานีหลัก

ด้วยบริการสั่งทำพิเศษจาก LIGMAN – โคมไฟรุ่น TANGO จึงมีตัวโคมขนาดใหญ่กว่าปกติติดตั้งทั่วทั้งโครงการทำให้พื้นที่ในโครงการมีความสวยงาม สอดคล้องเป็นเรื่องราวเดียวกันและสนับสนุนให้งานออกแบบภูมิทัศน์ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

NORTH WEST METRO STATIONS-1

สถานีเหล่านี้เป็นสถานีรถไฟไร้คนขับ เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี DALI ในการควบคุมแสงขั้นสูงเพื่อปรับปรุงการบำรุงรักษา เพิ่มความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน