TH

โครงการ – โบสถ์วิทยาลัย Notre-dame de Reims เมืองไรมส์,ประเทศฝรั่งเศส

Share:

Notre-Dame de Reims College เป็นโรงเรียนและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในเมืองไรมส์ ประเทศฝรั่งเศส โบสถ์ Saint-Antoine เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล Saint-Antoine เดิมที่ก่อตั้งโดย Guillaume aux Blanches Mains ในปี ค.ศ.1201

ผู้ออกแบบแสงจากบริษัท PROLUM Bétheny 51 เลือกใช้โคมไฟรุ่น GAVLE 5 ที่เป็นโคมห้อยเพดานแบบวงแหวน การให้แสงสว่างทั่วๆไปในบริเวณโบสถ์ นอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้โคมไฟติดผนังรุ่น JET 37 ส่องแบบขึ้นลงเพื่อไฮท์ไลท์ผนังพร้อมทั้งให้แสงสว่างบริเวณรอบข้างอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจค Notre dame de Reims college chapel