TH

โครงการ – Paine Reserve, นิวพอร์ต, เมืองเมลเบิร์น, ประเทศออสเตรเลีย

Share:

Paine Reserve อยู่ในย่านชานเมืองนิวพอร์ตเป็นอุทยานและพื้นที่สีเขียวในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสภาเทศบาลเมืองฮอบสันเบย์ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
ด้านวิศวกรรม HR Consulting Engineers จัดหาโคมไฟสำหรับส่องสว่างให้กับอุทยาน

โคมไฟสวนรุ่น MACARON 1 ถูกติดตั้งเพื่อส่องสว่างบริเวณทางเดิน ด้วยการกระจายแสงที่หลากหลาย และได้รับการรับรองจาก IDA ทำให้โคมไฟ MACARON เป็นโคมไฟที่เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ

ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการ Paine Reserve https://www.ligman.com/th/paine-reserve-newport-aus-000047/
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก Dark-Sky Association ได้ที่นี่ https://www.ligman.com/th/products/outdoor/dark-sky-approved-luminaires-ds2/